Krzysztof Bieńkowski wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W poniedziałek, 14 stycznia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, podczas pierwszego posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski został jednogłośnie wybrany głosami pozostałych starostów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Konwentu.

Związek Powiatów Polskich w celu realizacji celów statutowych powołał 16 Konwentów Powiatów (w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments