Krzynowłoga Mała: Wolontariat – podstawa wychowania obywatelskiego.

W mijającym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach zaangażowali się w kilka ważnych akcji wolontariackich. Jedną z nich był projekt pt. „Kartka dla rodaka”. Akcja polega na wysyłaniu do rodaków zamieszkałych poza granicami kraju świątecznych kartek pocztowych. Co ważne, są to kartki własnoręcznie wykonane przez dzieci.

Koordynatorką tej akcji jest Agnieszka Urbańska, nauczycielka języka rosyjskiego ze Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej. Ale społeczność uczniowska SP w Romanach-Seborach chętnie przyłączyła się do tych działań i wykonała sporo przepięknych bożonarodzeniowych kartek.

Równolegle w tej placówce zorganizowano – po raz pierwszy w historii – „Szlachetną Paczkę”. Inicjatorami tej akcji byli członkowie samorządu uczniowskiego, a koordynatorem całej zbiórki opiekun samorządu, Rafał Czaplicki.

W ramach akcji uczniowie przynosili do szkoły artykuły spożywcze, środki czystości, odzież, artykuły papiernicze. Przy okazji udało się stworzyć niezwykłą atmosferę wśród pomagających – pełną ciepła, zrozumienia i empatii. Uczniowie, pomagając uboższym od siebie, nauczyli się poznawać sytuacje innych i rozumieć je, co sprawiło, że zaczęli rozumieć swoje szczęście i dostatek.

W zamian szkoła otrzymała dyplom gratulacyjny za udzieloną pomoc. Mamy nadzieję, że akcja będzie kontynuowana w następnych latach, ponieważ daje ona niezapomniane wrażenia i pozwala poczuć radość z niesienia pomocy innym.

Samorząd uczniowski wraz z opiekunem pragną przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym roku włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki. Szczególne podziękowania kierowane są w stronę rodziców, którzy w największym stopniu przyczynili się do powstania paczki dla rodziny w potrzebie. Podobne podziękowanie należą się także dyrekcji i kadrze szkoły oraz wszystkim uczniom zaangażowanym w tę działalność, nową dla samej szkoły.

Źródło UG Krzynowłoga Mała
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments