Krzynowłoga Mała: Nowi sołtysi zaprzysiężeni

Na uroczystej sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 lutego w siedzibie Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej, zaprzysiężono sołtysów wybranych na nową kadencję do 2018 roku. Na wszystkich sołtysów czekały gratulacje od wójta i… zaproszenie do wytężonej pracy.

W gminie Krzynowłoga Mała jest aż 41 sołectw skupiających wszystkie miejscowości leżące na terenie tego samorządu. Zwyczajowo wybory sołeckie odbywają się kilka miesięcy po wyborach samorządowych. W naszej gminie trwały one niemal miesiąc (od 29 stycznia do 20 lutego). We wszystkich zebraniach wyborczych brał udział wójt Jerzy Humięcki, który dzięki temu lepiej mógł poznać problemy każdego sołectwa.

Na sesji pogratulowano z okazji wyboru 40 nowym sołtysom. Niestety w jednym sołectwie (Ulatowo-Zalesie) nie udało się jeszcze wyłonić kandydata, który zdobyłby odpowiednie zaufanie mieszkańców i uzyskać mandat. Na 40 sołectw, w których wybory się odbyły, 28 sołtysów zostało wybranych na kolejną kadencję, w 12 natomiast postawiono na nowe osoby.

Przed objęciem funkcji każdy sołtys musiał złożyć ślubowanie, które zebranym odczytał przewodniczący rady Bogdan Stryjewski. Oto treść roty ślubowania: „Jako sołtys sołectwa ślubuję, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać powierzone mi zadania”. Każdy z sołtysów odczytaną rotę pieczętował słowem „ślubuję”.

Po odbytym ślubowaniu wójt wraz z przewodniczącym rady pogratulowali nowo wybranym sołtysom oraz wręczyli organizery.

Poniżej można obejrzeć listę wszystkich sołtysów z gminy Krzynowłoga Mała obranych na kadencję 2015-2018. Pogrubionym drukiem zaznaczono nowych sołtysów, którzy zostali wybrani w tej kadencji.

W trakcie sesji radni podjęli także szereg ważnych uchwał, w tym m.in. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu czy też w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała.

Lp Imię i nazwisko Nazwa  sołectwa
1 Dęby Robert Borowe – Gryki
2 Roman Monika Bystre – Chrzany
3 Roman Kamil Cichowo
4 Leonard Mikołajewski Chmieleń Wielki
5 Adamiak Teresa Chmielonek
6 Przybyłek Bogdan Czaplice – Bąki
7 Czaplicki Jan Czaplice – Kurki
8 Czaplicki Krzysztof Gadomiec – Jędryki
9 Zembrzuska Elżbieta Gadomiec – Wyraki
10 Pieniek Krzysztof Goski – Wąsosze
11 Ulatowska Jadwiga Grabowo – Rżańce
12 Zbigniew Szafrański Kaki – Mroczki
13 Kawiecka Danuta Kawieczyno
14 Umiński Piotr Krajewo – Kłódki
15 Roman Anna Krajewo Wielkie
16 Kaczyńska Marta Krzynowłoga Mała
17 Mirosław Leśniewski Marianowo
18 Żuba Ewa Masiak
19 Dęby Sławomir Morawy Wielkie
20 Elżbieta Gadomska Ostrowe – Stańczyki
21 Chmieliński Zbigniew Ożumiech
22 Antosz Czesław Piastowo
23 Gałązka Tadeusz Plewnik
24 Borkowski Janusz Łoje
25 Iwona Kimona Łanięta
26 Sokołowski Stanisław Romany – Janowięta
27 Roman Witold Romany – Fuszki
28 Tadeusz Rzeżuchowski Romany – Sebory
29 Kołakowska Ewa Romany – Sędzięta
30 Rutkowski Janusz Rudno Jeziorowe
31 Danuta Kacprzak Rudno Kmiece
32 Smoliński Marek Rudno – Kosiły
33 Artur Umiński Skierkowizna
34 Kukliński Krzysztof Świniary
35 Kawiecki Alfred Ulatowo – Adamy
36 Bagiński Andrzej Ulatowo – Brzuchy
37 Kijora Jolanta Ulatowo – Czerniaki
38 Czaplicki Wiesław Ulatowo – Żyły
39 Olkowski Józef Wiktorowo wieś
40 Morawski Jerzy Wiktorowo kolonia

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...