Krzynowłoga Mała: Narada z sołtysami

W ostatni czwartek listopada wójt Adam Bacławski spotkał się z przedstawicielami sołectw z całej gminy. Choć spotkanie miało charakter roboczy, podniesiono w jego trakcie wiele istotnych spraw dla mieszkańców, jak choćby kwestię melioracji czy też sposobu odbierania śmieci z indywidualnych posesji.

Zebranie sołtysów, które zaplanowano na 28 listopada, podzielono na trzy części. W pierwszej z nich podjęto dyskusję nad najbardziej palącymi problemami mieszkańców. Szczególnie żywe głosy podniosły się w kwestii sposobu odbierania odpadów komunalnych z gospodarstw. Na zaproszenie wójta do Krzynowłogi przyjechał przedstawiciel przedsiębiorstwa, które zajmuje się oczyszczaniem gminy, Jan Przybyłek. Pracownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Przasnysza wyjaśniał jeszcze raz, jak ma wyglądać praktyka odbierania śmieci z posesji i odpowiadał na wszystkie wątpliwości zgłoszone przez sołtysów.

 

 

 

Wiele uwagi poświęcono ponadto kwestii melioracji. Pracownik urzędu odpowiedzialny za te kwestie Sylwester Gadomski przypomniał wszystkim zebranym o odpowiedzialności samych rolników za oczyszczanie rowów i przepustów melioracyjnych. Dodatkowo poinformował sołtysów o procedurach odszkodowawczych za szkody wyrządzone przez bobry. Te bowiem są od kilku lat prawdziwym utrapieniem osób gospodarujących w pobliżu większych cieków wodnych czy sztucznych rowów.

 

W części drugiej dużo uwagi poświęcono przyszłorocznym obchodom święta gminy. Zgodnie z propozycją wójta Adama Bacławskiego od 2014 roku w gminie Krzynowłoga Mała będzie obchodzony rokrocznie Dzień Rolnika. Ma to służyć jak największej grupie mieszkańców tych terenów, którzy utrzymują się z pracy na roli. W związku z tym wójt zaapelował o jak najszerszą współpracę w organizacji wydarzenia, które ma szansę na trwałe wpisać się w kalendarz imprez kulturalnych całego powiatu przasnyskiego.

 

 

Na zakończenie zebrania obecni na sali przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Przasnysza przeprowadzili wśród zebranych test z zakresu bhp w pracy na roli. Z 42 osób biorących udział w konkursie wyłoniono cztery najlepsze osoby, którym wręczono przygotowane wcześniej nagrody rzeczowe.

 


Gmina Krzynowłoga Mała


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments