Krzynowłoga Mała: Majowa jutrzenka w Ulatowie-Adamach

W poniedziałek, 6 maja odbył się apel upamiętniający 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Uczniowie starszych klas przedstawili całej społeczności szkolnej najważniejsze okoliczności związane z uchwaleniem przez Sejm Czteroletni ustawy zasadniczej.

Każdego roku w maju Polakom cisną się na usta słowa pieśni Rajnolda Suchodolskiego: Witaj majowa jutrzenko,/ Świeć naszej polskiej krainie/ Uczcimy ciebie piosenką… – wspominamy wtedy pamiętny rok 1791. Apel przyjął postać programu słowno-muzycznego. Recytowano wiersze m. in. Franciszka Karpińskiego i Ignacego Krasickiego. Rozbrzmiewały również wzruszające patriotyczne pieśni takie jak: „Rota”, „Mazurek Trzeciego Maja”, „Pożegnanie ojczyzny”.

Konstytucja 3 Maja była rewolucyjna, a jednocześnie wyważona i ostrożna, regulowała podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców oraz zasady organizacji władz. Słowami pieśni, wierszy i rozmyślań zobrazowano znaczenie obchodzonej rocznicy. Wydarzenia z 1791 roku stały się na zawsze symbolem wewnętrznej siły narodu podejmującego próby walki o odrodzenie.

W końcowej części programu uczniowie przypomnieli, że naszym obowiązkiem jest znać dzieje swojego narodu, podtrzymywać pamięć o ważnych rocznicach i ludziach oraz z mądrości przeszłych pokoleń czerpać podstawę do myślenia o przyszłości.

Patriotyczny nastrój dnia uświetniła dekoracja sali w narodowych barwach oraz wystawa pod nazwą „Królowie Polski” przygotowana przez uczniów klasy V.


Prezentuje ona podobizny polskich władców począwszy od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego włącznie. Wystawę można oglądać na dolnym korytarzu szkolnym do końca maja.

Aktualnie uczniowie przygotowują kolejną wystawę pt. „Polscy nobliści”.


Tekst. i fot. Magdalena Morawska

oprac. B.K


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments