Krzynowłoga Mała: Gimnazjalny czas wyborów

Przed uczniami klas trzecich gimnazjum pierwszy tak ważny wybór życiowy – szkoła ponadgimnazjalna i wstępnie przyszły zawód. Uczniowie z IIIb z wychowawczynią Agnieszką Urbańską, 17 kwietnia gościli w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu. Dwa dni potem, ta sama klasa, z kolegami z IIIa i wychowawcą Wojciechem Jaworskim odwiedzili PUP w Przasnyszu.

– Nauczyciele, a w szczególności wychowawcy starają się pomóc młodzieży w podjęciu tej decyzji różny sposób. Była to doskonała okazja do poznania szkoły, ale przede wszystkim zapoznania się ze specyfiką służby policjanta, żołnierza zawodowego oraz strażaka – informowała A. Urbańska– Zostaliśmy ciepło i serdecznie przyjęci, choć nie ominęła nas kontrola detektorem przez przyszłych policjantów. Mogliśmy porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych zawodów, poznać sprzęt, którym posługują się służby mundurowe, itp. Uczestniczyliśmy w musztrze wojskowej, obejrzeliśmy pokaz sztuki samoobrony, degustowaliśmy sałatkę niemiecką, cukierki rosyjskie i angielskie – relacjonował jeden z przyszłych policjantów bądź strażaków.

Wizyta w urzędzie pracy

Wyjazd do PUP-u to kolejny element pomocy w wyborze zawodu. Szkolenie przeprowadziła Joanna Hejner – Lider Klubu Pracy.

Po zapoznawczej rozmowie młodzież obejrzała ciekawy dydaktyczny film o czynnikach trafnego wyboru szkoły i zawodu, planowaniu kariery zawodowej, stanie bezrobocia w Polsce, obecnym i perspektywicznym rynku pracy. Oprócz tego uczniowie zostali poddani Testowi Hollanda, którego wyniki podpowiadają, do jakich zawodów mają największe predyspozycje.

Wizyta szczycieńskich licealistów

– Natomiast 29 kwietnia br. trzecioklasiści spotkali się z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie. Film, który zaprezentowali, pokazał szeroką gamę szkół ponadgimnazjalnych – informował W. Jaworski.

Były to kierunki: Liceum Ogólnokształcące – edukacja policyjna i klasa sportowa, technikum – ekonomista, handlowiec, informatyk, mechanik, agrobiznes oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa – operator obrabiarek skrawających, monter maszyn i urządzeń, sprzedawca, klasy piekarz, fryzjer, stolarz, elektryk, cukiernik, murarz-tynkarz, kucharz, krawiec, ślusarz, wędliniarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i inne. Mogliśmy także podziwiać niektóre wytwory uczniów tejże szkoły – spawaczy, tokarzy, skrawaczy – dodał gimnazjalista Tomek.

Trzeba mieć nadzieję, że te przedsięwzięcia choć w niewielkim stopniu pomogą trzecioklasistom podjąć trafną decyzję.


A. Urbańska i W. Jaworski

Oprac. B.K


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments