KPP Przasnysz: ODZNACZENIA i MEDALE „ŚWIĘTO POLICJI 2015 r.”

ODZNACZENIA

 

1. DECYZJA NUMER 12/P/2015

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 czerwca 2015 roku

Na podstawie artykuł 12 ustęp 1 punkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania ich policjantom, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego, niżej wymienionym nadaję ;

 

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

 

1. aspirant sztabowy               GOŁĘBIOWSKI         Jacek

2. sierżant sztabowy               PACUSZKA                Piotr

 

 

W BIEŻĄCYM ROKU 4 (CZTEREM) FUNKCJONARIUSZOM I 4 (CZTEREM) PRACOWNIKOM POLICJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRZASNYSZU NADANO ODZNACZENIA I MEDALE.

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,  odznaczeni zostali :

 

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1.                            GRZYBOWSKA                 Halina

2.                            PIWNICKI                           Grzegorz

 

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1.                            MODZELEWSKA              Urszula Barbara

2. asp.                    RUDZIŃSKI                        Adam

3. nadkom.           WOŹNIAK                           Waldemar

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 

1.                            ŚWIĘTOŃSKA                   Monika

 

AWANSE

1.  ROZKAZ PERSONALNY NUMER 2107 (dwa tysiące sto siedem)

 

z   dnia   25 czerwca 2015 roku 

Na podstawie artykułu 87 ustęp 1 punkt 4 oraz ustęp 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – niżej wymienionego policjanta z dniem 24 lipca 2015 roku,

m i a n u j ę :

 

PODINSPEKTOREM POLICJI

1.

nadkomisarzANDRZEJEWSKIDariuszs.

 

 

 

2. ROZKAZ PERSONALNY NUMER 703 (siedemset trzy)

 

z dnia 3 lipca 2015 roku,    

Na podstawie artykułu 87 ustęp 1 punkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – niżej wymienionego policjanta z dniem 24 lipca 2015 roku,

m i a n u j ę :

KOMISARZEM POLICJI

1.

podkomisarzŁOMIAKArturs.

 

 

3. ROZKAZ PERSONALNY NUMER 702 (siedemset dwa)

 

z dnia 3 lipca 2015 roku,

 

Na podstawie artykułu 52 ustęp 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – niżej wymienionego policjanta z dniem 24 lipca 2015 roku,

m i a n u j ę :

KOMISARZEM POLICJI

1.

podkomisarzSZPAKOWSKIMichałs.

 

 

ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI

 

1.

starszy aspirantŚNIADOWSKAEwac.

2.

starszy aspirantPURZYCKIDariuszs.

 

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI

 

1.

aspirantBAKUŁAAndrzejs.

2.

aspirantBIELSKIRoberts.
   3.aspirantBŁASZCZAKKrzysztofs.

4.

aspirantDĘBEKEwac.

5.

aspirantGOŹDZIEWSKICezarys.

6.

aspirantMORAWSKIJaceks.

7.

aspirantPOGORZELSKIGrzegorzs.

8.

aspirantSĘNDROWSKIKrzysztofs.

9.

aspirantSOKOŁOWSKIAdams.

10.

aspirantTOMASZEWSKIMariuszs.

 

ASPIRANTEM POLICJI

 

1.

młodszy aspirantNIEDZWIECKIRoberts.

 

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI

 

1.

sierżant sztabowyDYBIŃSKIRadosławs.

2.

sierżanta sztabowyJAŻDŻYKKrzysztofs.

3.

sierżant sztabowyMYŚLAKMarcins.

4.

sierżant sztabowyPACUSZKAPiotrs.

 

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI

 

1.

starszy sierżantCHYLIŃSKAAnnac.

2.

starszy sierżantGOŹDZIEWSKAMilenac.

/

3.

starszy sierżantPRZYBYSZJanuszs.

4.

starszy sierżantSOKOŁOWSKAMagdalenac.

 

STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI

 

1.

sierżantBOJARSKIRadosławs.

2.

sierżantPOMIERSKIAndrzejs.

3.

sierżantSUCHODOLSKIRoberts.

 

4.

sierżantTAŃSKIMarcins.

 

SIERŻANTEM POLICJI

1.

starszy posterunkowyGOŁĘBIOWSKIKrzysztofs.

 

4. ROZKAZ PERSONALNY NUMER 47 (czterdzieści siedem)

 

z dnia 10 lipca 2015 roku,  

Na podstawie artykułu 52 ustęp 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2015 roku,

m i a n u j ę :

 

 

STARSZYM POSTERUNKOWYM POLICJI

1.

posterunkowyGRABOWSKIKrzysztofs.

2.

posterunkowyWIERZBICKIRoberts.

 

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

1. DECYZJA NUMER 5/K/2015  

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 2015 roku,

Na podstawie art. 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji – za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, niżej wymienionej nadaję :

 

BRĄZOWY MEDAL  „ZA ZASŁUGI DLA POLICJI”

 

1.         WRÓBLEWSKA                     Grażyna Jadwiga                    c. Józefa

 

ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE

 

Decyzja nr 101/VI/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, na wniosek Kapituły Zarządu Głównego do spraw przyznawania medali i odznaczeń – przyznaje wskazanym przez nią osobom medale 25 lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów :

1.Obrębski Krzysztof

2. Seferyn Rober

3. Kulesza Bogdan

4. Szpakowski Michał

5. Świder Dariusz

6. Siemiński Dariusz

7. Pogorzelski Grzegorz

8. Pogorzelski Mariusz

9. Rykowski Paweł

10. Milewski Janusz

 

Decyzja nr 102/VI/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, na wniosek Kapituły Zarządu Głównego do spraw przyznawania medali i odznaczeń – przyznaje wskazanym przez nią osobom odznaki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Odznakę Brązową

1. Woźniak Jacek

2. Wylot Jarosław

3. Matusiak Przemysław

4 . Długokęcki Artur

5. Karczewski Jacek

6. Galicki Zbigniew

7. Chmieliński Sławomir

 

Odznakę Srebrną

1. Częścik Grzegorz

2. Błaszczak Krzysztof

3. Nowak Ewa

4. Szpyt Leszek

 5. Goździewski Cezary

 

Odznakę Złotą

 

  1. 1.     Nowicki Wojciech
  2. 2.     Sęndrowski Krzysztof

 

Odznakę  Honorową

1. Kaczorek Paweł

2. Sieradzka Monika

3. Borkowski Grzegorz

 

Pamiątkową Tabliczką uhonorowano

1. Giełzakowską Katarzynę


foto:  dzięki Express Przasnyski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments