Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w powiecie łosickim

Szkolnictwo, sprawy weterynaryjne oraz sanitarne, inwestycje drogowe na terenie województwa mazowieckiego w latach 2013 – 2020, kwestie wsparcia finansowego powiatów w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii czy aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych na rynku pracy – to tematy poruszane w trakcie dwudniowego spotkania 23-24 maja w Serpelicach nad Bugiem.

Członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska przybliżyła obecny stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omówione zostały także aktualne możliwości skorzystania ze środków unijnych w bieżącym roku.

Podczas obrad mazowiecki kurator oświaty Mariusz Dobijański podkreślił aktualne problemy funkcjonowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a także kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak przedstawił stan sanitarny zakładów przetwórstwa mięsa w regionie, natomiast państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn zanalizowała funkcjonowanie powiatowych inspektoratów sanitarnych po reformie.

Konwent tworzą starostowie z powiatów województwa mazowieckiego i prezydenci miast na prawach powiatu, którzy reprezentują Związek Powiatów Polskich. Cele konwentu są realizowane przez współpracę z administracją rządową i samorządową oraz współdziałanie z innymi instytucjami z terenu Mazowsza. Cykliczne spotkania służą wymianie doświadczeń na wielu obszarach funkcjonowania samorządów na poziomie powiatów.


Samorząd Województwa Mazowieckiego


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments