Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz

Burmistrz Przasnysza zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w roku 2015.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), Burmistrz Przasnysza zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach i zgłaszania opinii oraz uwag o programie w następujący sposób:

  1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Miasta, Biuro Obsługi Interesanta, w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz;
  2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

Zgodnie z art.11 a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

 

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments