Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2016r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w terminie 10 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Czernice Borowe www.czerniceborowe.pl projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2016r.”

Dokumenty do pobrania:
Monika Łukasiak


Sprawdź również

„Dziadek do orzechów” w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” w Przasnyszu

12 grudnia br. siedzibę Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” w Przasnyszu odwiedzili aktorzy ze Studia …

error: ZAKAZ KOPIOWANIA!!!!