KONKURSY WOKALNE W MDK PRZASNYSZ !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ (PRZEDSZKOLA) ORAZ KONKURSIE WOKALNYM „DŹWIĘKI POEZJI” realizowanym w roku CYPRIANA KAMILA NORWIDA (młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych)


poezja okadka retro


REGULAMIN KONKURSU

DŹWIĘKI POEZJI

Realizowanego w roku Cypriana Kamila Norwida

dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

I. ORGANIZATORZY

 • Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

Sekretariat: Tel/fax (0-29) 752 32 20

II. UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczniowie gimnazjów
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata na odpowiednim formularzu Karty Zgłoszeniowej do dnia 15.11.2013r. Kartę należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać listownie bądź faksem (dane powyżej). Konkurs „Dźwięki poezji” jest konkursem jednoetapowym, dlatego wszystkich uczestników zarówno z Przasnysza jak i gminy oraz powiatu obowiązuje jeden termin. (Placówki gminne oraz powiatowe proszone są o rozpropagowanie Festiwalu na swoim terenie, za co z góry dziękujemy)

Każda szkoła może zgłosić max. 5 kandydatów. Organizator nie przewiduje udziału duetów ani grup ze względów technicznych oraz organizacyjnych. (Dojazd uczestników na koszt własny lub placówki delegującej.)

W razie dużego zainteresowania Konkursem Wokalnym i dużej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do rozłożenia konkursu na dwa dni, o czym w razie konieczności poinformuje Szkoły)

Przegląd odbędzie się 30.11.2013r. w Sali widowiskowej MDK o godz. 10.00

IV. REPERTUAR

1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

 • Każdy uczestnik konkursu prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce. Wymagany podkład na płycie CD w formacie audio. Organizator zapewnia odpowiednie nagłośnienie oraz mikrofon dla uczestników.

V. KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru (poezja śpiewana- najlepiej inspirowana tekstami Norwida)
 • interpretacja utworu
 • przekaz emocjonalny
 • ogólny wyraz artystyczny

VI. NAGRODY

Nagrody zapewnia Organizator

VII. KONTAKT

Osoba do kontaktu: Edyta Przybysławska- Herman

Tel. 605-115-999


festiwal okadka


FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

PRZASNYSZ 2013

I. ORGANIZATORZY

 • Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

Sekretariat: Tel/fax (0-29) 752 32 20

II. UCZESTNICY FESTIWALU

 • Dzieci z placówek przedszkolnych

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zgłoszenie kandydata na odpowiednim formularzu Karty Zgłoszeniowej do dnia 30.10.2013r. Kartę należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać listownie bądź faksem (dane powyżej). Festiwal Piosenki Dziecięcej jest konkursem jednoetapowym, dlatego wszystkich uczestników zarówno z Przasnysza jak i gminy oraz powiatu obowiązuje jeden termin. (Placówki gminne oraz powiatowe proszone są o rozpropagowanie Festiwalu na swoim terenie, za co z góry dziękujemy)

Każde Przedszkole może zgłosić max. 5 kandydatów. Organizator nie przewiduje udziału duetów ani grup ze względów technicznych oraz organizacyjnych. (Dojazd uczestników na Festiwal piosenki dziecięcej na koszt własny lub placówki delegującej.)

W razie dużego zainteresowania Festiwalem Piosenki Dziecięcej i dużej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia konkursu na etapy, o czym w razie konieczności poinformuje Przedszkola)

Festiwal odbędzie się 7.11.2013r. w Sali widowiskowej MDK o godz. 10.00

IV. REPERTUAR

1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

 • Wszystkie dzieci prezentują jedną piosenkę. Tematyka dowolna. Wymagany podkład na płycie CD w formacie audio. Organizator zapewnia odpowiednie nagłośnienie oraz mikrofon dla uczestników.

V. KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • przekaz emocjonalny
 • ogólny wyraz artystyczny

VI. NAGRODY

Nagrody zapewnia Organizator

VII. KONTAKT

Sekretariat: (0-29) 752 32 20

Osoba do kontaktu: Edyta Przybysławska- Herman

tel. 605-115-999


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments