„Konkurs na najciekawszą pisankę, stroik i kartkę wielkanocną”.


Regulamin

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.
2. Celem konkursu jest :
– propagowanie tradycji regionalnej i dziedzictwa kulturowego;
– promowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
– rozwijanie zainteresowania tradycjami świątecznymi;
– promowanie twórczości dzieci i młodzieży.

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę .
4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6-13 lat z terenu gminy Przasnysz.
5. Prace należy złożyć w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogatem, Bogate 57A, 06-300 Przasnysz z dopiskiem „Konkurs na najciekawszą pisankę, stroik i kartkę wielkanocną” do dnia 25.03.2013r. ( karta zgłoszenia w załączeniu).
6. Do oceny prac organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni staranność wykonania , wkład pracy i inwencję twórczą.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Bibliotece Gminnej w Bogatem w dniu 27.03.2013r.
8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione.
9. Przewidziane nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
a. kategoria 6-9 lat
b. kategoria 10-13 lat
10. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione drogą e-mailową lub telefonicznie.
11. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
12. Organizator ma prawo do publikowania danych osobowych uczestników konkursu.

Karta  zgłoszenia


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...