Konkurs Fotograficzny „Senior w obiektywie i za obiektywem”

Konkurs Fotograficzny „Senior w obiektywie i za obiektywem” organizowany jest przez Fundację Dworek Skórzewski – organizację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:

  1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
  2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
  3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
  4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych
  5. Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze
  6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Senior w obiektywie – obejmuje prace, którychautorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze

Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są…” obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl

Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku

na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo

lub e-mail dworekskorzewski@gmail.com

 Fundacja Dworek Skórzewski


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...