Konkurs fotograficzny „Dzieci – nasze słoneczka”

Konkurs fotograficzny

„Dzieci – nasze słoneczka”

Centrum Kształcenia w Jednorożcu informuje, że 15 kwietnia 2013 r. rozpoczął się

Konkurs Fotograficzny: Dzieci – nasze słoneczka.

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Jednorożec. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić ciekawe zdjęcie ukazujące nasze dziecko.  Zdjęcie należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres centrumjednorozec@wp.pl lub dostarczyć osobiście na płycie CD do Centrum Kształcenia, ul. Odrodzenia 12, budynek Ośrodka Zdrowia I piętro.

 

Przed wysłaniem zdjęcia należy zapoznać się z regulaminem konkursu –

dostępny w Centrum Kształcenia lub na stronie www.jednorozec.pl

Zdjęcia można będzie zgłaszać do 20 maja 2013 r.

Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody, m.in.: profesjonalna sesja zdjęciowa dziecka z rodzicami/opiekunami oraz opublikowanie zdjęcia dziecka na okładce lokalnego kwartalnika „Głos Jednorożca”.

 


Regulamin konkursu fotograficznego

„Dzieci – nasze słoneczka”

Przedmiotem fotografii powinny być ciekawe zdjęcia własnych dzieci, bez udziału rodziców na zdjęciach.

 1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kształcenia w Jednorożcu w ramach obchodów Dni Dziecka podczas Festynu Rodzinnego „Dzień Jednorożca”.
 2. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich posiadających dzieci z terenu gminy Jednorożec.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Uczestnik może zgłosić po 1 zdjęciu każdego dziecka w formie cyfrowej, na zdjęciu może być tylko 1 dziecko.
 5. Zdjęcie należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres centrumjednorozec@wp.pl lub dostarczyć osobiście na płycie CD do Centrum Kształcenia, ul. Odrodzenia 12, budynek Ośrodka Zdrowia I piętro.
 6. W treści maila lub opisie płyty należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy.
 7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz rodzice/opiekunowie osób widniejących na fotografii wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
 9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom etyki.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać od 15.04. do 20.05. 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2.06.2013 r. podczas Festynu Rodzinnego „Dzień Jednorożca”.
 11. Wystawa konkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania festynu.
 12. Oceny zdjęć dokonają uczestnicy festynu, głosując na wybrane przez siebie zdjęcie. Fotografie, które otrzymają najwięcej głosów wygrywają. Decyzja głosujących będzie ostateczna.
 13. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami oraz dyplomami:

I miejsce: profesjonalna sesja zdjęciowa dziecka z rodzicami/opiekunami oraz opublikowanie zdjęcia dziecka na okładce lokalnego kwartalnika „Głos Jednorożca”.

II  i III miejsce: nagroda rzeczowa.

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w przypadku wpłynięcia zbyt  małej liczby prac.
 2. Więcej informacji na stronach: www.jednorozec.pl, a także pod nr tel. 29 7518372.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments