Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” wystartował!

Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” wystartował!
– ponad 2,1 mln zł dla grup nieformalnych i młodych organizacji z woj. mazowieckiego

 

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłosiła start pierwszego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia br. W ciągu trzech lat operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie planują przekazać ponad 2,1 mln zł w ramach mikrodotacji do 5 tys..

Konkurs ten jest pierwszym z cyklu, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach całego programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, w ciągu najbliższych 3 lat zostanie rozdystrybuowane ponad 2,1 mln złotych w formie mikrodotacji. Tylko w 2014 roku na realizatorów lokalnych działań czeka ponad 600 tys. zł.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które m.in.:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel,
  • mają dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego –  samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

W ramach FIO-Mazowsze Lokalnie, podobnie zresztą jak w programie Działaj Lokalnie, z którego doświadczeń korzystamy, wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. – Jest to największy, jak do tej pory program, który adresowany jest tylko do grup nieformalnych i młodych, dopiero startujących stowarzyszeń i fundacji – zauważa.

 

Wnioski w konkursie można składać do 12 sierpnia 2014 roku.

Operatorzy uruchamiając konkurs, mają nadzieję na pobudzenie mazowieckiego środowiska skupionego wokół organizacji pozarządowych. Konstrukcja programu pozwala na to, aby pieniądze dotarły bezpośrednio do osób, które są najbardziej aktywne w swoich społecznościach i mają pomysły oraz energię, aby je realizować. – Być może na pierwszy rzut oka mikrodotacja w wysokości do 5 tysięcy złotych wydaje się być kroplą w morzu potrzeb… Z naszej jednak perspektywy, są to środki, które mogą wesprzeć lokalne – oddolne inicjatywy, w których największą wartością jest mobilizacja społeczności. – mówi Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy. –Te pieniądze mają szansę rozwiązać problemy, które z racji swojej rangi często są pomijane lub niezauważane podczas planowania budżetów gmin lub innych programów dotacyjnych.” – dodaje J. Ostrowski.

Program FIO-Mazowsze Lokalnie adresowany jest do mieszkańców zarówno małych wsi, miasteczek i gmin oddalonych od miast, jak i np. dzielnic dużych metropolii, w tym Warszawy. Organizatorzy konkursu zauważają, że nie ważne jest skąd jesteś, ale ważne jest co chcesz i z kim zrobić.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Do grona Ambasadorów FIO zaproszone zostały osoby, które swoimi działaniami, doświadczeniem i wiedzą wypracowały sobie autorytet wśród społeczności lokalnych i dzięki temu w naturalny sposób mogą zachęcać swoje otoczenie do wzięcia udziału programie. Jest to blisko 40 organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, bibliotek i ośrodków pomocy społecznej z terenu całego Mazowsza, które będą aktywnie uzupełniać działania Partnerów projektu.

W Przasnyszu Ambasadorem „FIO – Mazowsze Lokalnie” jest Fundacja Przasnyska. Można się do niej zgłosić w sprawie informacji o konkursie lub doradztwa przy przygotowania wniosku. Wszystkie zainteresowane osoby mogą się zgłaszać do Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej, które mieści się w lokalu po dawnej bibliotece publicznej w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu.

Więcej na temat konkursu oraz programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”:

Przasnyski Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie”

Michał Helwak – Fundacja Przasnyska

fundacja@przasnyska.pl

tel. 791 608 313

***

 

Dodatkowe informacje:

 

„FIO-Mazowsze Lokalnie” jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, które wygrały konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i pełnią rolę operatora regionalnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

***

Fundacja Fundusz Współpracy – jedna z najdłużej działających w Polsce instytucji powołanych do obsługi zagranicznych środków pomocowych – Skarb Państwa ustanowił Fundację we wrześniu 1990 roku. Od początku jej celem było wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski oraz państw, do których kierowana była pomoc zagraniczna i rozwojowa RP, w szczególności poprzez przyjmowanie i dystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych pochodzących z Unii Europejskiej, innych instytucji międzynarodowych oraz zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych. Dzisiaj Fundacja realizuje działania m.in. z obszaru ekonomii społecznej, edukacji, rynku pracy, partycypacji publicznej oraz wspiera administrację centralną w zakresie kontroli wykorzystywania funduszy europejskich.www.cofund.org.pl

Stowarzyszenie Europa i My – to niezależna organizacja pożytku publicznego, która od 2002 roku aktywnie pomaga lokalnym społecznościom, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży, np. poprzez zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Stowarzyszenie Europa i My posiada status Ośrodka Działaj Lokalnie oraz prowadzi lokalną telewizję internetową GTV Twoja okolica. www. europaimy.org.

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORISjest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. BORIS podejmuje działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celem prowadzonych inicjatyw jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to – rozkwit małych lokalnych społeczności. wwwboris.org.pl

 

***

Lokalny Ambasador „FIO – Mazowsze Lokalnie” Fundacja Przasnyska – to lokalne centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych.  Prowadzi Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu. Organizuje spotkania integracyjne, szkolenia, doradztwo i wizyty studyjne dla osób z organizacji pozarządowych i samorządu.  Można w niej uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku na konkurs oraz porady jak w inny sposób zainicjować działalność społeczną.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments