Koniec użytkowania wieczystego. Sejm uchwalił nową ustawę.

W styczniu 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności tych gruntów. Tak w piątek, 20 lipca 2018 r., niemal jednogłośnie zdecydowali posłowie.

Ustawę „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów” musi jeszcze zaakceptować Senat oraz podpisać Prezydent, jednak wydaje się to już tylko formalnością.

Przepisy stanowią, że jeśli na gruncie będą znajdowały się zarówno budynki mieszkalne, jak i komercyjne to cały grunt zostanie przekształcony we własność, ale przedsiębiorca nie skorzysta z ewentualnej bonifikaty.

Ustawa wprowadza też przepis ograniczający możliwość ustanawiania od 1 stycznia 2019 r. nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Czyli od nowego roku z własnością lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będzie mogło być związane wyłącznie prawo własności gruntu.

Ustawa obejmie tylko te grunty, na których stoją domy jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, w których co najmniej jedno mieszkanie ma wyodrębnioną własność. Przy czym na współwłasność gruntu załapią się nie tylko właściciele mieszkań, ale również lokali handlowych i usługowych.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat, a wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 roku.


 

Źródło Money.pl

Skomentuj artykuł

avatar