Komunikat: Miasto w sposób prawidłowy realizuje inwestycję budowy ul. Św. Kingi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu w związku z pismem mieszkańca, podjął działania mające na celu weryfikację prawidłowości prowadzonych przez Miasto Przasnysz robót budowlanych związanych z budową ul. Św. Kingi w Przasnyszu. Jak się okazuje, Miasto Przasnysz realizuje inwestycję zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

 – Z uwagi na publikację prasową w portalu Infoprzasnysz.com pn. „Mieszkańcy Waliszewa alarmują: Przebudowa ulicy św. Kingi jak z filmu Barei”, w której zainteresowani mieszkańcy zarzucali Miastu nieprawidłowe prowadzenie robót budowlanych, koniecznym jest odniesienie się do tych twierdzeń. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdził, że inwestycja wykonywana jest w sposób prawidłowy, z kolei różnica w wysokościach między drogą, a wskazanymi działkami, nie wynika z obniżenia wysokości ulicy przez Miasto, ale z nieuprawnionego podwyższenia wysokości działek przez zainteresowanych sprawą właścicieli. Miasto proponowało rozwiązania polubowne, mimo że nie ponosi ono żadnej winy w zaistniałym stanie rzeczy, jednakże z propozycji tych dotychczas nie skorzystano. Pracownicy Urzędu Miasta jak również i Wykonawca dołożyli należytej staranności przy realizacji tej inwestycji w zakresie podnoszonym przez niektórych mieszkańców – wyjaśnia Burmistrz Miasta Przasnysza Łukasz Chrostowski


UM Przasnysz

Źródło UM Przasnysz

Skomentuj artykuł

avatar