Komentarz Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego w sprawie oświadczenia Sławomira Czaplickiego.

Komentarz Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego w sprawie oświadczenia Pana Sławomira Czaplickiego opublikowanego na naszym portalu w dniu 12 stycznia 2019 r.

Pan Sławomir Czaplicki Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Przasnyszu złożył pismo z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy. Nie stwarzając żadnych problemów przychyliłem się w całości do wniosku pracownika. Jednocześnie zaznaczam, że nie planowałem zwalniać Pana Sławomira Czaplickiego z pracy w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, nie wywierałem również presji na podjęcie przez niego decyzji o odejściu z pracy. Taka presja nie była również wywierana przez moich najbliższych współpracowników, członków Zarządu Powiatu Przasnyskiego.

Jednocześnie pragnę dodać, że w starostwie trwają prace nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu i likwidacją wszystkich stanowisk zastępców dyrektorów w urzędzie. Stąd zapewne stanowisko pracy pana Sławomira Czaplickiego uległoby zmianie i zaproponowałbym inne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, zgodne z nowym regulaminem organizacyjnym urzędu i odpowiadające jego kwalifikacjom.

Reasumując oświadczam, że Starosta Przasnyski był nastawiony na poprawną współpracę z Panem Sławomirem Czaplickim i nie zamierzał Go zwalniać, jedynie przesunąć na inne stanowisko pracy z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, która obejmuje cały urząd, a nie tylko stanowisko zajmowane przez Pana Sławomira Czaplickiego.

Jednocześnie Starosta Przasnyski wykazał się zrozumieniem i nie stwarzając żadnych trudności przychylił się do wniosku Pana Sławomira Czaplickiego o rozwiązanie umowy o pracę w dniu złożenia przez niego wniosku.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments