Kolejny projekt gminy Czernice Borowe : ,,Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe”

         Gmina Czernice Borowe w okresie od 1 czerwca 2013r. do 30 kwietnia 2014r. realizuje projekt pod nazwą

,,Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe”

z zakresu małych projektów w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

        Celem projektu jest promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe poprzez organizację zajęć i zakup strojów. W ramach projektu utworzona zostanie 20 – osobowa orkiestra dęta dzieci i młodzieży oraz wsparcie otrzyma istniejąca 12 – osobowa grupa mażoretek. Projekt obejmuje zorganizowanie dla członków orkiestry zajęć z instruktorem gry na instrumentach perkusyjnych i dętych, a dla mażoretek zajęć z choreografem. Dodatkowo dla uczestników projektu zakupione zostaną stroje.

Łączna wartość projektu wynosi 26 849,64 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, Program Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 


Opracował: Monika Malinowska

Udostępnił: Monika Łukasiak


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments