Kolejny Maraton Fitness już pod koniec maja w Przasnyszu!

Przasnyski OSiR zaprasza wszystkich chętnych na kolejny Maraton Fitness, który odbędzie się już 27 maja 2018r.

 

Regulamin Maratony Fitness

 1. W Maratonie może  uczestniczyć osoba  pełnoletnia,  posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat, może uczestniczyć w maratonie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoba poniżej 16 roku życia może uczestniczyć w maratonie pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna
 2. Osoby uczestniczące w maratonie zobowiązane  są  do  dostosowania  intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia.
 3. Członkiem maratonu zostaje osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo.
 4. Wstęp na maraton nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział w zajęciach oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nią ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów  zdrowotnych oraz  ciąży   należy   przynieść  zgodę  lekarza na wykonywanie ćwiczeń.
 5. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w maratonie wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w  zajęciach  zobowiązane  są  do  dostosowania  intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji.
 6. Osoba bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług.
 7. Podczas maratonu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia.
 8. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywają się zajęcia.
 9. Użytkowanie sal, pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach.
 10. Zniszczenie mienia w salach udostępnionych do odbycia się zajęć spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.
 11. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do odwołania maratonu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do  rejestracji  foto  i  video  przebiegu  maratonu  na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia.  Uczestnik  zajęć  wyraża  zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, internet, materiały reklamowe).
 13. Podczas maratonu obowiązuje zakaz filmowania. Zakaz ten nie obejmuje osób wskazanych przez Organizatora.
 14. Organizator maratonu zastrzega sobie  prawo  do  określenia  limitu  uczestniczących w nim osób.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo  do  zakazu  wstępu  osobom  niepożądanym  bez podania uzasadnienia.
 16. Maraton organizowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu i trwa dwie godziny z możliwością przedłużenia.
 17. Organizator nie zapewnia uczestnikom napojów.
 18. Podczas trwania maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.
Źródło OSiR Przasnysz

Skomentuj artykuł

avatar