Kolejne środki zewnętrzne dla gminy Przasnysz.

W drugiej połowie lipca Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska i Skarbnik Gminy Danuta Osowska podpisały umowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie czterech zadań inwestycyjnych. To kolejne środki pozyskane w tym roku na rzecz lokalnej wspólnoty.

Pozyskane pieniądze dotyczą różnych wymiarów życia społecznego – rewitalizacji terenów zielonych, ekologii czy edukacji. Całkowita wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego sięgnie 150 tysięcy złotych.

Oto krótki opis poszczególnych projektów i uzyskanego dofinansowania:

  1. Rewitalizacja terenów zielonych w Bogatem – zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”; całkowity koszt zadania wynosi 53 460,00 zł, z czego 26 730,00 zł pochodzić będzie z budżetu Województwa Mazowieckiego; środki własne Gminy Przasnysz także wynoszą 26 730,00 zł. W ramach zadania wykonany zostanie trawnik i posadzone zostaną drzewa i krzewy wraz z nawodnieniem.
  2. Organizacja akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców gminy Przasnysz w zakresie ochrony powietrza – zadanie realizowane będzie także w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”; całkowity koszt zadania wynosi: 25 900,00 zł, z czego 12 950,00 zł pochodzić będzie z budżetu Województwa Mazowieckiego; środki własne Gminy Przasnysz także wynoszą 12 950,00 zł.

Zadanie składać się będzie z trzech części:

  • konkursy dla uczniów szkół podstawowych,
  • festyn ekologiczny z zakresu ochrony powietrza
  • przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych.
  1. Modernizacja hali sportowej w Bogatem – zadanie realizowane będzie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019, całkowity koszt zadania wynosi: 212 563,58 zł, z czego 63 500,00 zł pochodzić będzie z budżetu Województwa Mazowieckiego; środki własne Gminy Przasnysz wyniosą 149 063,58 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: wymiana opraw oświetleniowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych.

  1. Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lesznie – zadanie realizowane będzie w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych; całkowity koszt zadania wynosi: 73 000,00 zł, z czego 43 000,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego; środki własne Gminy Przasnysz wynoszą 30 000,00 zł.

Na zakres rzeczowy zadania składa się zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi (20 zestawów).


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments