Kolejna sesja Rady Miejskiej w Przasnyszu już 29 listopada.

Zapraszamy Mieszkańców Przasnysza do udziału w obradach Rady Miejskiej w Przasnyszu. Najbliższa sesja odbędzie się 29 listopada o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

W porządku obrad:
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania i ustalenia składu osobowego Stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Porządku Publicznego,
2) powołania i ustalenia składu osobowego Stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
3) powołania i ustalenia składu osobowego Stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Rozwoju Produkcji, Usług, Handlu i Rolnictwa,
4) powołania i ustalenia składu osobowego Stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Rewizyjnej,
5) powołania i ustalenia składu osobowego Stałej Komisji Rady Miejskiej w Przasnyszu – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018-2027;
7) zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok.
2. Sprawy różne.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments