Kolejna publikacja przasnyszanina dr Andrzeja Białego.

Ukazało się właśnie pokonferencyjne wydanie książki ,,Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Tom IV. Rok 1920 na tle przełomów politycznych XX wieku”.  W pracy, pod redakcją Tadeusza Gawina, znajdziemy artykuł przasnyszanina dr Andrzeja Białego.

 

Tom IV jest zbiorem 30 artykułów znanych naukowców z Polski i Białorusi (736 stron ). Do realizacji tego zamierzenia zaproszono wybitnych znawców przedmiotu z najważniejszych polskich i białoruskich ośrodków naukowych. W IV tomie znajduje się również artykuł autorstwa przasnyszanina dr Andrzeja Białego – ,,Obraz życia społecznego , gospodarczego i kulturalnego Polaków w świetle polskojęzycznej prasy sowieckiej w BSRS w latach 20 . XX wieku’’.

Artykuł jest oparty na materiałach archiwalnych i oryginalnych gazetach polskojęzycznych ,,Młot‘’, ,,Orka‘’ i  ,,Gwiazda Młodzieży ‘’ w dużej ilości zgromadzonych przez Andrzeja Białego podczas kwerend w Archiwach i Bibliotekach Białoruskich.

Profesor Zdzisław Julian Winnicki w swoim artykule często powołuje się na rozprawę dr Andrzeja Białego ,,Mniejszość polska na Białorusi sowieckiej w latach 1921-1939 ‘’. Szczególnie godna uwagi jest informacja zamieszczona w przypisach artykułu profesora Zdzisława Juliana Winnickiego.

,, Materiał, z którego czerpiemy cytowane dane, odnaleziony został w NARB  przez dr Andrzeja Białego i stanowi niezwykle cenną dokumentację statutu ludności polskiej w ówczesnej BSRS. Sprawozdania zawierają m.in. dane o stanie liczebnym , rozmieszczeniu ludności polskiej , relacje o stosunkach wyznaniowych oraz pracy ideologiczno – organizacyjnej wśród kobiet , młodzieży , robotników itd. a także o zwalczaniu Kościoła . Dają one obraz społeczności oraz kierunków polityki sowieckiej realizowanej przez polskie organy KP(b)B jakimi w tym okresie były biura polskie przy instancjach partyjnych ‘’ .  


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments