KOLEJ Z CIECHANOWA DO PRZASNYSZA I CHORZEL? STAROSTA ZABIEGAŁ, WIELCY INWESTORZY ZAŻĄDALI… MARSZAŁEK SIĘ ZGODZIŁ

Linia kolejowa Ostrołęka–Chorzele do reaktywacji,

linia kolejowa Ciechanów – Przasnysz – Chorzele do budowy

 

Sensacyjnie zakończyły się ostatnie negocjacje starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika  z wielkimi inwestorami zamierzającymi lokalizować swoje fabryki w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Przasnyszu i w Chorzelach.  Nie dość, że w planie Kontraktu Terytorialnego znalazła się reaktywacja linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele – Wielbark – to umieszczona została w nim budowa całkiem nowej linii kolejowej Ciechanów – Przasnysz – Chorzele.

Dobrą decyzją starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego było zaangażowanie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika w bezpośrednie konsultacje z wielkimi inwestorami zamierzającymi lokalizować swoje fabryki w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Przasnyszu i w Chorzelach.  Inwestorzy, którzy postawili bezapelacyjny wymóg dostępu do kolei otrzymali deklarację Marszałka o spełnieniu tego wymogu. Na deklaracji się nie skończyło. Marszałek województwa mazowieckiego w projekcie planu finansowego tzw. Kontraktu Terytorialnego umieścił dwa zadania kolejowe na terenie powiatu przasnyskiego: reaktywację linii kolejowej nr 35 Ostrołęka-Chorzele-Wielbark oraz budowę nowego łącznika kolejowego pomiędzy linią nr 35 i linią nr 9 biegnącego pomiędzy strefami gospodarczymi w Chorzelach i w Przasnyszu i dalej do Ciechanowa. Marszałek złożył już na tę okoliczność pisemną deklarację (do wglądu w załączeniu).

Nikogo w Przasnyszu, Chorzelach oraz w całym powiecie nie trzeba przekonywać, jak ogromny wpływ na rozwój będzie miała budowa nowej linii kolejowej i reaktywacja już istniejącej.

 !0TPPJ00-page-001 !0TPPJ00-page-002

Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments