Kolegium wojewody: bezpieczeństwo i ustawa śmieciowa

Ocena stanu bezpieczeństwa w województwie oraz analiza zagrożeń wynikających z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były głównymi tematami poruszonymi podczas obrad kolegium. W spotkaniu wziął udział wojewoda Jacek Kozłowski oraz przedstawiciele służb i inspekcji.

Z danych za II kwartał 2013 roku przedstawionych przez st. bryg. Janusza Szylara, zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wynika, że znacznie spadła liczba pożarów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – z 7,8 tys. do 4,9 tys. Wpływ na to miało również zmniejszenie się ilości pożarów traw, spowodowane zarówno pogodą (późna wiosna), jak i kampanią informacyjną, prowadzą na ten temat przez służby w województwie. Strażacy odnotowali ponad 5 tys. interwencji w związku z anomaliami pogodowymi (ulewne deszcze i porywiste wiatry). Ich działania polegały na pompowaniu wody z zalanych posesji i ulic oraz zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, a także usuwaniu powalonych drzew. Średni czas dojazdu do zdarzenia jednostek straży pożarnej na terenie województwa wynosił 10 min.

Podczas kolegium wojewody zaprezentowano również statystyki pracy policji, według których liczba wszczętych postępowań w garnizonie mazowieckim spadła o 1,3 proc., w porównaniu do pierwszej połowy 2012 roku. Zanotowano zdecydowanie mniej bójek lub pobić (o 18,3 proc.) oraz kradzieży z włamaniem (16,7 proc.). Dane dotyczące Warszawy i okolic zaprezentował insp. Robert Szydło, zastępca komendanta stołecznego policji. Z podanych statystyk wynika, że w I połowie 2013 roku wszczęto ogółem 44 121 postępowań w porównaniu do 42 295 z zeszłym roku. W garnizonie stołecznym rzadziej (w porównaniu do roku ubiegłego) zdarzają się kradzieże z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze czy uszkodzenia mienia, natomiast nieco wzrosła liczba kradzieży samochodów oraz przestępstw narkotykowych. Na uwagę zasługuje spadek liczby ofiar wypadków samochodowych – ze 128 w 2011 do 79 w 2013 roku.

Podsumowania II kwartału 2013 roku w zakresie bezpieczeństwa dokonał Paweł Błasiak, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Do głównych zdarzeń w tym okresie należały: przejście głównej fali wezbraniowej na rzekach województwa czy też gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, gradu i silnym wiatrem zwłaszcza na południu województwa. Bardzo niepokojąca jest ponad dwukrotnie większa liczba utonięć na Mazowszu w stosunku do analogicznego okresu z 2012 roku. W II kwartale wojewoda wspólnie z Prezydentem m. st. Warszawy kontynuował cykl debat społecznych organizowanych przez Komendę Stołeczną Policji – odbyły się one w 14 warszawskich dzielnicach oraz nad Wisłą.

Istotnym punktem spotkania było omówienie sytuacji związanej z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Teresa Stachowicz, przewodnicząca zespołu monitorującego wdrażanie przepisów, przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród gmin, z której wynika, że prowadziły one działania informacyjne przed i po wejściu w życie ustawy, a ponad połowa samorządów, które wypełniły ankiety, edukuje w zakresie dzikich wysypisk oraz je monitoruje. 12 czerwca 2013 roku została uruchomiona w urzędzie wojewódzkim infolinia „śmieciowa”, na którą wpłynęło (do 29 lipca) 51 zgłoszeń dotyczących głównie zabierania pojemników lub niezadowalającego odbioru śmieci.  Adam Ludwikowski, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawił dane dotyczące ilości odpadów przekazywanych w ostatnich latach do instalacji RIPOK (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz wstępne ustalenia z przeprowadzonych kontroli w gminach. Zarekomendował włączenie policji i inspekcji transportu drogowego w kontrole samorządów przewożących odpady. Ponadto, planowane są szkolenia samorządowców ze sprawozdawczości i kontroli gospodarki odpadami.

Podczas kolegium wojewody dyskutowano również na tematy: stanu przygotowań do zabezpieczenia szczytu klimatycznego ONZ (COP 19), uwarunkowań i wyników eksportu oraz importu artykułów spożywczych na terenie województwa mazowieckiego a także mierników efektywności funkcjonowania administracji zespolonej w I połowie 2013 roku.

Kolegium wojewody to organ doradczy, w skład którego wchodzą: wicewojewoda, dyrektor generalny, dyrektorzy wydziałów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Kolegium dokonuje analizy, przedstawia opinie i wnioski dotyczące m.in. bezpieczeństwa i obronności państwa, koordynacji działania służb, inspekcji, straży i innych jednostek.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments