„Kieruj się rozsądkiem”.

W ramach projektu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” KIK-76 współfinansowanym przez Szwajcarię rozpoczęła się kampania społeczna Komendy Głównej Policji pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem”.

.

Wielu wypadków można by uniknąć, gdyby ofiary potrafiły zadbać o swoje bezpieczeństwo i stosowały zasadę ograniczonego zaufania. Motocykliści i piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Ewentualna kolizja jest dla nich groźniejsza, niż dla kierowców, których chroni konstrukcja samochodu. Adresowanie kampanii do seniorów jest natomiast odpowiedzią na wysoką liczbę ofiar wypadków w tej grupie wiekowej.

Jak wynika z danych statystycznych najbardziej niebezpieczną pora dla pieszych jest wieczór, natomiast porą roku – jesień. Do wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi przez lekceważenie przez nich podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in. przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub wbieganie po nadjeżdżający pojazd. Do tego według policyjnych danych za 2012 rok w ponad 3000 wypadkach aż 454 to piesi powyżej 60 roku życia. Między innymi to właśnie do tej grupy wiekowej skierowana jest kampania społeczna „Kieruj się rozsądkiem

Z dostępnych badań wiadomo, że osoby po „60”:

  • wolniej adaptują się do zmiennych warunków drogowych;
  • popełniają błędy przy ocenie sytuacji drogowej np. ocenie odległości pojazdu;
  • z racji wieku, niektórzy domagają się, aby kierowcy ustępowali im pierwszeństwa, nawet, gdy łamią przepisy ruchu drogowego np. przechodząc na czerwonym świetle, bądź poza przejściami dla pieszych („bo tak mi jest bliżej”…);
  • nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
  • nie uświadamiają sobie zagrożeń wynikających z ich wieku i wiążącej się z nim niepełnosprawności;
  • nie chcą się pogodzić z obniżeniem swojej sprawności.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy głównie od naszego postępowania i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, ale przede wszystkim stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.brd.policja.pl.


E9mMRCYHf5jnTMY7KGQK


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments