Kiedy poznamy nowego starostę powiatu przasnyskiego? Wiemy już kiedy ukonstytuują się nowe władze.

Komisarz wyborczy poinformował już przasnyskie samorządy o terminach, w których nastąpią pierwsze inauguracyjne sesje rad. To podczas nich ślubowania złożą burmistrzowie, wójtowie oraz radni, powołani na nową – pięcioletnią kadencję. 

W gminach naszego powiatu powyborcze rozdania są już całkowicie znane – wiemy kto został wybrany radnym, a kto będzie dzierżył stery władzy. Nieznane pozostają jedynie władze powiatu, jednak i to niebawem powinno stać się jasne. Starostę powiatu przasnyskiego możemy poznać już za kilkadziesiąt godzin. Kto zostanie nowym starostą zagłosują powiatowi radni. Uczynią to w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Rada powiatu wybierze więc zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę.  Nowe rozdanie sprawiło, że radnymi powiatowymi zostało 7 członków startujących z poparciem PSL, 6 radnych PiS, 3 kandydatów z PPP oraz jedna radna reprezentująca Mieszkańców z Regionu. Samodzielne rządy w powiecie zapewniłoby 9 mandatów, ale żadne z ugrupowań nie osiągnęło takiego wyniku. Powiat przasnyski czeka zatem skonstruowanie koalicji, co najprawdopodobniej będzie się wiązało z oddaniem funkcji wicestarosty.

Wśród murowanych kandydatów na stanowisko starosty jest, rządzący powiatem od 1998 r., Zenon Szczepankowski z PSL oraz pełnomocnik lokalnych struktur PiS Krzysztof Bieńkowski. O tym, kto wyjdzie zwycięsko z tego politycznego przeciągania liny, dowiemy się najpewniej już w poniedziałek 19 listopada. Pierwszą sesję w powiecie komisarz wyborczy zwołał na godzinę 14.00. Może zdarzyć się jednak, że żaden z kandydatów na starostę nie uzyska poparcia większości. W takiej sytuacji najprawdopodobniej kluby będą musiały usiąść do rozmów, a kolejne głosowania zostaną zarządzone w późniejszym terminie. Dodajmy, że podczas sesji powiatowej powinny być już znane wyniki wyboru marszałka województwa, wiele jednak wskazuje, że funkcję tę obejmie dotychczasowy marszałek Adam Struzik z PSL, który stoi na czele sejmiku od 17 lat. Wiadomo jednak, że polityczne targi będą trwać do ostatnich chwil.

Również 19 listopada ukonstytuują się nowe władze naszych gmin. Inauguracyjne sesje w Czernicach Borowych,  Jednorożcu, Chorzelach, Krasnem i gminie Przasnysz rozpoczną się o godzinie 10.00. Tego samego dnia, ale o godzinie 14.00, odbędzie się pierwsza sesja w Krzynowłodze Małej. Wiadomo także, że nowy burmistrz Przasnysza zostanie zaprzysiężony 20 listopada. Komisarz wyborczy zwołał inauguracyjną miejską sesję we wtorek na godzinę 10.00.

To właśnie podczas pierwszego posiedzenia słowa przysięgi wygłoszą nowi burmistrzowie oraz wójtowie: „Obejmując urząd wójta (burmistrza) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Natomiast radni gminy przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Również i w tym wypadku ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Ślubowanie złożą także nowi radni powiatu, którzy przed objęciem mandatu składają ślubowanie o treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Mogą dodać: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Porządek obrad sesji inauguracyjnej w mieście i gminach będzie obejmować:

  1. Otwarcie sesji rady gminy,
  2. Złożenie ślubowania przez radnych,
  3. Wybór komisji skrutacyjnej (komisji, która przeprowadzi wybór przewodniczącego rady),
  4. Wybór przewodniczącego rady,
  5. Złożenie ślubowania przez wójta/burmistrza
  6. Zamknięcie sesji rady.

M. Jabłońska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments