Już za kilka dni na mapie Polski pojawi się 10 nowych miast. Wśród nich jest pobliski Wielbark.

Ta dotychczasowa wieś gminna w powiecie szczycieńskim znana jest naszym mieszkańcom, ponieważ mieści się tam IKEA Industry, zatrudniająca niemal 2 tysiące osób. Wielu pracowników firmy to mieszkańcy powiatu przasnyskiego. To niejedyny powód sławy tej miejscowości, bowiem z Wielbarka do Chorzel biegnie linia kolejowa, wyremontowana staraniem przasnyskiego starostwa.

Jak się okazuje Wielbark wraz z innymi dziewięcioma innymi miejscowościami już od wtorku 1 stycznia stanie się pełnoprawnym miastem.  Awans do rangi miejskiej dotyczyć będzie również innej północnomazowieckiej wsi – Lubowidza w powiecie Żuromińskim.

Za sprawą dwóch rozporządzeń Rady Ministrów – z lipca i z grudnia tego roku – status miasta z dniem 1 stycznia 2019 r. otrzymują:

– Wielbark – w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie);

– Lubowidz – w powiecie żuromińskim (woj. mazowieckie);

– Koszyce – w powiecie proszowickim (woj. małopolskie);

– Nowa Słupia – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);

– Pierzchnica – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);

– Szydłów – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);

– Nowy Korczyn – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie);

– Oleśnica – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);

– Opatowiec – w powiecie kazimierskim (woj. świętokrzyskie);

– Pacanów – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie).

Wszystkie nowe miasta posiadały już ten status w przeszłości. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę szczególne znaczenie nadano przywróceniu statusu miast tym miejscowościom, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Są to: Koszyce, Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec oraz Pacanów. Lubowidz utracił prawa miejskie po wojnach szwedzkich, a Wielbark posiadał je w latach 1723-1946.

Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. Uzyskanie tego statusu wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Według danych GUS, w 2018 roku istniało w Polsce 930 miast. Były to 302 gminy miejskie oraz 628 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.


MSWiA oprac. Małgorzata Jabłońska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments