Już niebawem przasnyscy radni zagoszczą na ekranach. Sprawi to Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa ze Szczecina.

Przebieg sesji władz samorządowych nowej kadencji rad gmin, miast i powiatu będzie transmitowany w internecie, a informacja o sposobie głosowania każdego radnego, będzie rejestrowana i udostępniana elektronicznie.

Upublicznianie takich danych nie będzie już wynikać z dobrej woli włodarzy (tak, jak miało to miejsce dotychczas), a stanie się ustawowym obowiązkiem. Znowelizowane prawo zobowiązuje, aby głosowania w nowej kadencji odbywały się w sposób maksymalnie przejrzysty. W Przasnyszu będzie to możliwe dzięki systemowi do cyfrowego zliczania głosów i prezentowania ich wyników.  Urząd miasta podpisał umowę ze szczecińską firmą Alfa TV, która udostępnia miastu serwery, oprogramowanie i aplikacje, dzięki którym głosowania oraz transmisje obrad online będą odbywać się bez przeszkód. Materiał z sesji będzie można oglądać na żywo i zobaczyć na ogólnodostępnym kanale na YouTube jeszcze podczas trwania sesji. Zapis posiedzenia zostanie zgrany również na szczecińskie serwery firmy Alfa TV i tam przechowywany. Będzie więc można – w dowolnym terminie – odtworzyć przebieg archiwalnych obrad.

Dotychczasowa rada miasta przeszła już szkolenie

Po poniedziałkowym posiedzeniu komisji stałych rady miasta (15 października), radni zapoznali się z ideą funkcjonowania nowego systemu i przeszli krótkie szkolenie. Na najbliższej (ostatniej w tej kadencji sesji) radni zostaną wyposażeni w tablety i podejmą dwie uchwały, które zostaną przegłosowane nowym sposobem. Tym razem członkowie rady miasta nie podniosą rąk, jak czynili to dotychczas, ale wyrażą swoje zdanie na temat proponowanych uchwał, głosując przy pomocy aplikacji. Mimo że przepisy jeszcze nie obowiązują, radni wyrazili zgodę na przetestowanie systemu do głosowań już na sesji 18 października. Nie będzie to jednak pełen test, albowiem czwartkowe posiedzenie nie będzie jeszcze transmitowane online.

Średnio 150 tysięcy kartek rocznie zużywają radni w gminie. Nowy system to nie tylko przejrzystość decyzji, ale oszczędności papieru i usprawnienie obsługi rady.

Wdrożenie nowego systemu zautomatyzuje wszystkie procesy: dostarczanie dokumentów, tworzenie porządku obrad czy planowanie posiedzeń komisji. Internetowa aplikacja „Rada” umożliwia udostępnianie radnym dokumentów na najbliższą sesję lub posiedzenie komisji bez potrzeby ich drukowania i fizycznego dostarczania. System obsługuje także interpelacje i zapytania z podziałem na sesje i zgłaszających, dzięki czemu proces udzielania dodatkowych odpowiedzi stanie się również prostszy i bardziej intuicyjny niż miało to miejsce dotychczas.

Małgorzata Jabłońska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments