JUBILEUSZ 30-LECIA ZESPOŁU LUDOWEGO „KRASNE”

W dniu 28 czerwca 2014 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem odbył się jubileusz 30-lecia istnienia Zespołu Ludowego „KRASNE”. Na imprezę przyjechał zaprzyjaźniony Regionalny Zespół Ludowy „KARNIEWIACY” z Karniewa z dyr. Krzysztofem Twardowskim oraz pracownicy Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie z dyrektorem Ryszardem Miazkiem.

Urząd Marszałkowski reprezentowała radna sejmiku mazowieckiego Pani Wiesława Krawczyk, która przekazała medal i list gratulacyjny dla Zespołu Ludowego „KRASNE” od marszałka województwa Pana Adama Struzika.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaszczycili swoją obecnością: starosta Pan Zenon Szczepankowski, który wręczył zespołowi medal powiatu przasnyskiego i dyplom uznania, oraz członek zarządu Pan Jarosław Tybuchowski, który był inicjatorem powstania zespołu.

Przybyli także: dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Pan Leonard Sobieraj oraz z-ca dyrektora ds. PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Pani Elżbieta Szymanik a także delegacja Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 1 w Przasnyszu z przewodniczącą Panią Krystyną Grotkowską.

Władze samorządowe gminy Krasne reprezentowali wójt gminy Pan Paweł Kołakowski, przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena Niska, sekretarz gminy Pan Jan Wołosz i skarbnik Pani Aniela Rogalska. Wśród zaproszonych gości obecnością swą zaszczycił prezes Stadniny Koni w Krasnem Pan Lech Kaczorowski i reprezentanci OSP Krasne z prezesem Panem Markiem Balcerzakiem oraz gospodarzem Panem Włodzimierzem Prusem.

Były liczne dyplomy i listy gratulacyjne oraz kwiaty dla jubilatów.

Pani Elżbieta Załęska przedstawiła dorobek artystyczny Zespołu Ludowego „KRASNE” w przeciągu 30 lat jego istnienia. Zespół wystąpił z programem ludowym, biesiadnym i kabaretowym.

Jubileusz 30-lecia zespołu Ludowego „KRASNE” współfinansowano ze środków Powiatu Przasnyskiego w ramach projektu pn. „Powiat Przasnyski stolicą Kultury Mazowsza 2014”.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments