Jeżeli Jesteś Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną pomoc. Podstawowymi formami świadczeń pomocowych jest pomoc prawna i psychologiczna, ale również wsparcie o charakterze majątkowym.

W całej Polsce funkcjonują podmioty, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.plw zakładce: Działalność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni,gov.pl .

 

 

 

 

E.N.

KPP Przasnysz


Sprawdź również

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Alfreda Borkowskiego, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół …