JEST KONTRAKT NA PRZASNYSKĄ UROLOGIĘ, OKULISTYKA JESZCZE NIE ROZSTRZYGNIĘTA

Oddział urologiczny w przasnyskim szpitalu pozostaje. Szpital wygrał konkurs ogłoszony przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Trwają dalsze zabiegi dyrekcji szpitala i władz powiatu o funkcjonowanie oddziału okulistycznego.

W lipcu ubiegłego roku  informowaliśmy o koniecznej walce, jaką dyrekcja i władze powiatu muszą podjąć o dalsze funkcjonowanie oddziałów specjalistycznych w przasnyskim szpitalu, w związku z reformą systemu ochrony zdrowia wprowadzaną przez rząd.

W związku z wprowadzeniem przez rząd tzw. sieci szpitali, powiatowe placówki w całej Polsce utraciły oddziały specjalistyczne. Rząd pozostawił im tylko oddziały podstawowe. Oddziały specjalistyczne, jak w przypadku przasnyskiego szpitala okulistyka, urologia i psychiatria, rehabilitacja oraz niektóre poradnie znalazły się poza siecią. Rząd dał jednak szansę na dalsze funkcjonowanie istniejących oddziałów w przypadku bardzo dobrych warunków lokalowych, kadrowych i sprzętowych, w procedurze konkursowej. Nasz szpital spełnia wszystkie warunki. W ostatnich latach wszystkie oddziały zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, dzięki środkom unijnym, środkom powiatu i szpitala oraz dotacjom marszałka Adama Struzika. Obecnie również szpital ogłasza wielomilionowe przetargi na nowy sprzęt z ostatniego projektu unijnego.

Sam Konstanty Radziwiłł, kiedy był jeszcze ministrem zdrowia, podczas spotkania ze starostą Zenonem Szczepankowskim i dyrektorem szpitala Jerzym Sadowskim stwierdził, że nie wyobraża sobie likwidacji takiego oddziału jak okulistyka w przasnyskim szpitalu, gdyż jest to jeden z najlepszych oddziałów okulistycznych w Polsce.

Mamy nadzieję, że wszystkie oddziały dotychczas funkcjonujące w przasnyskim szpitalu powiatowym zostaną uratowane. Zasługuje na to zarówno znakomita, bardzo zaangażowana kadra szpitala, ogromny wysiłek starostwa powiatowego poniesiony na budowę i wyposażenie tej placówki, ale także pacjenci, którzy w swoim najbliższym szpitalu czują się najlepiej.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments