Jednostki OSP z terenu Gminy Czernice Borowe z nowym sprzętem.

Gmina Czernice Borowe realizowała projekt pn. Wzmocnienie kapitału OSP z terenu Gminy Czernice Borowe, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt: defibrylator, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor wielogazowy, nosze typu deska, szyny typu Kramera, pilarki do drewna, sprzęt do oznakowania terenu akcji, przenośny zestaw oświetleniowy, osłonę zabezpieczającą poszkodowanego, torbę ratowniczą, latarki akumulatorowe, agregat prądotwórczy.

Dobór poszczególnego sprzętu dla każdej jednostki OSP poprzedzony został konsultacjami z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, co pozwoliło na możliwie najlepsze wytypowanie zasadności zakupu sprzętu dla danego obszaru i występujących na nim zagrożeń.

W dniu 21 listopada 2018 r. odbyło się przekazanie sprzętu Ochotniczym Strażom Pożarnym  z terenu Gminy Czernice Borowe, w którym udział wzięli: Waldemar Białczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Janusz Milewski – Kierownik Posterunku Policji w Krasnem, Jacek Karczewski – Dzielnicowy Gminy Czernice Borowe, Wojciech Brzeziński – Wójt Gminy Czernice Borowe oraz Przedstawiciele Jednostek OSP z Czernic Borowych, Pawłowa Kościelnego, Rostkowa i Węgry.

Źródło UG Czernice Borowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments