Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Krasne.

Radni gminy Krasne byli jednomyślni. W czasie sesji rady gminy, która odbyła się w czwartek 6 sierpnia zagłosowali za udzieleniem absolutorium Michałowi Szczepańskiemu. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok oraz udzielenie wotum zaufania wójtowi.

 

– Udzielone mi absolutorium to nie tylko oznaka zaufania do mojej osoby, ale także do funkcjonowania całego urzędu i jednostek organizacyjnej. To zaufanie do prowadzonej polityki finansowej i inwestycyjnej oraz kierunków rozwoju gminy. Udzielenie absolutorium pokazuje, że ufacie mi nadal, że się dogadujemy, że rozwijamy wspólnie gminę w kierunkach, których oczekują mieszkańcy. Myślę że ten trok 2019 który był ciężkim rokiem dla nas wszystkich, ale i tak okazał się  rokiem dobrej pracy, pracy, która dała efekty i która będzie owocowała w następnych latach – mówił Michał Szczepański dziękując radnym.

– Przed nami  kolejny budżet do wykonania. Mam nadzieję, że kolejny, który uda nam się wykonać w sposób jak najlepszy – dodał.

 

ren


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments