Jednogłośne absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

Przed chwilą, 27 czerwca, Rada Miejska w Chorzelach udzieliła jednogłośnego absolutorium za rok 2018 burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beacie Szczepankowskiej. Burmistrz uzyskała również od radnych wotum zaufania.

Wszyscy zadeklarowali również zgodną współpracę dla dobra mieszkańców. Wcześniej, 7 czerwca, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chorzelach jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Chorzele za rok 2018 i jednogłośnie wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i Gminy Chorzele.

Natomiast 26 kwietnia b.r. pozytywną opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Źródło UM Chorzele
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments