Jak to z nami jest, czyli statystyki za 2013 rok

Wkroczyliśmy już w pełni w nowy rok. W zasadzie za chwilę będziemy mieli półmetek pierwszego kwartału 2014 roku. Warto jednak na chwilę spojrzeć wstecz, by przekonać się, jak wyglądaliśmy w minionym roku. My, mieszkańcy gminy Przasnysz.

1. Liczba mieszkańców

W minionym roku na terenie gminy mieszkały na stałe 7434 osoby. To niewielki spadek w porównaniu z 2012 rokiem, w sumie o 38 osób. W rozbiciu na płeć naszych mieszkańców delikatną przewagę mają mężczyźni – jest ich 3719, podczas gdy kobiet – 3715. Jak jednak widać, przewaga jest symboliczna, możemy więc podsumować, że jesteśmy wyjątkowo zrównoważoną gminą.

Ponadto w 2013 roku aż 65 osób było zameldowanych u nas czasowo. Daje nam to łączną liczbę 7499 osób (w 2012 roku łącznie było to o dziesięć więcej, czyli 7509 osób).

2. Struktura wiekowa

Nasza gmina jest potwierdzeniem ogólnokrajowych statystyk demograficznych, sygnalizujących wzrost osób starszych i ubytek najmłodszego narybku. Osób najmłodszych, do 18. roku życia, na koniec grudnia 2013 roku było 1575 (777 chłopców i 798 dziewcząt). Rok wcześniej natomiast dzieci przed wejściem w dorosłość mieliśmy 1634, czyli o niemal 60 osób więcej (810 chłopców i 824 dziewczęta).

Przybywa natomiast osób starszych. Na koniec ubiegłego roku zanotowaliśmy łącznie 790 kobiet powyżej 60. roku życia i 371 mężczyzn po 65. roku życia. Łączna liczba w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o jedenaście osób.

Mieszkańcy w wieku produkcyjnym, czyli pomiędzy osiągnięciem dorosłości a wspomnianym progiem emerytalnym stanowią największy odsetek, który te minimalnie się zwiększył w stosunku do roku ubiegłego. Na koniec 2013 roku mieliśmy 2127 kobiet liczących od 18 do 60 lat i 2571 mężczyzn w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Rok wcześniej te liczby były minimalnie mniejsze – odpowiednio 2124 kobiety i 2564 mężczyzn.

Spadła też liczba urodzeń. Z nowych obywateli gminy mogliśmy cieszyć się w 2013 roku 73 razy, podczas gdy rok wcześniej – 86. Przeważają wciąż dziewczynki – urodziło się ich 38 (46 w 2012 roku), natomiast chłopców przybyło 35 (40 w roku 2012).

3. Chwile radosne, chwile smutne…

Jest w tych statystyka również dobra informacja: w 2013 roku aż 90 razy nasi mieszkańcy stawali na ślubnym kobiercu. Rok wcześniej ślubów zarejestrowano sporo mniej, bo tylko 78. Niestety, zwiększyła się równolegle liczba rozwodów – z 22 w roku 2012 do 28 w ostatnich dwunastu miesiącach.

Dobrym prognostykiem jest z kolei liczba odnotowanych zgonów: w 2013 roku zmarło 79 osób, rok wcześniej natomiast – 91. Nadal jednak odnotowujemy nieznaczny niż demograficzny (łącznie różnica wynosi 6 osób).


Gmina Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments