Jak to z nami jest, czyli gmina Przasnysz w statystykach

Choć w naszej gminie rodzi się statystycznie więcej dzieci i od kilku lat mamy dodatni przyrost naturalny – notujemy stopniowy spadek liczby ludności. Takie wyniki przynoszą nam najważniejsze wskaźniki statystyczne za ubiegły rok.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na przełomie stycznia i lutego czynimy przegląd najważniejszych danych demograficznych charakteryzujących naszą gminę. Daje to nam lepszy obraz tego, jak rozwija się nasze społeczeństwo. Zebrane wyniki z kilku lat mogą też pokazywać pewne trendy, które występują w naszej społeczności. Optymistyczne są dane związane z nowymi obywatelami naszej gminy; martwić z kolei może globalna liczba mieszkańców.

1. Liczba mieszkańców

Na koniec 2017 roku teren gminy Przasnysz zamieszkiwały łącznie 7364 osoby – wielkość ta dotyczy jedynie osób zameldowanych tu na stałe. Czasowo meldunek na terenie naszej gminy miało 75 osób, czyli podobnie jak w latach ubiegłych. Łączna liczba mieszkańców po raz pierwszy od momentu badania naszych statystyk spadła poniżej 7440 osób, co może być negatywnym trendem demograficznym.

ROK201220132014201520162017
Osoby zameldowane na stałe747274347446742273777364
Osoby zameldowane czasowo3765bd.757775
RAZEM:750974997446749774547439

sEG1rT+wPh2KmKKuxBgAoJeIMQCAYMQYAEAwYgwAIBgxBgAQjBgDAAhGjAEABCPGAACCEWMAAMGIMQCAYMQYAEAwYgwAIFgQY3Nzc0MAAESZm5s7jjEAAIT6fzqxy8ft7m2tAAAAAElFTkSuQmCCAA==

W podziale na płeć nasze statystyki nie wykazują w ostatnich latach większych zmian. Coraz mniejsza jest jednak liczba kobiet zameldowanych na stałe (najmniej od początku badania).

ROK201220132014201520162017
Kobiety zameldowane na stałe37193709371536813670
Mężczyźni zameldowani na stałe37153737370736963694
RAZEM:74347446742273777364

UiNAg2flIyBaq9QA0IooNQDIjlIDgOwoNQDIjlIDgOwoNQDIjlIDgOwoNQDIjlIDgOwoNQDIjlIDgOwoNQDIrlTqvr6+MABAPn19fcVSAwBk9v8Q6aN80lUi9AAAAABJRU5ErkJgggA=

2. Struktura wiekowa

Ten wskaźnik może z kolei pokazać nam, czy nasze społeczeństwo młodnieje, czy wręcz przeciwnie – staje się globalnie coraz starsze. I tu możemy stwierdzić, że wyniki te są zaskakująco zbliżone do lat poprzednich. Od 2015 roku mamy niemal identyczne wyniki w tym zakresie. Zmienia się za to struktura płciowa tej grupy wiekowej, która coraz wyraźniej przechyla się w stronę chłopców.

Liczebność osób do 18. roku życia:

ROK201220132014201520162017
Osoby do 18. roku życia, w tym:163415751682164116491644
dziewczęta824798839820815803
chłopcy810777834821834841

VbUKolkjV6zZTDygWDUTmoAAEkNAOojqQFAdSQ1AKiOpAYA1ZHUAKA6khoAVEdSA4DqSGoAUB1JDQCqI6kBQHUkNQCorpbUQ0NDaQCAeoaGhtaTGgCgsv8Hu1B5Mbbwf1sAAAAASUVORK5CYIIA

Wskaźnik urodzin utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Po raz drugi z rzędu zanotowaliśmy liczbę urodzeń przekraczającą 100. To bardzo dobra informacja w perspektywie zmniejszającej się globalnie liczby mieszkańców gminy.

ROK201220132014201520162017
Ogółem, w tym:867310182108105
dziewczynki463840385052
chłopcy403561445853

T+zpMhbrDQgWgAAAABJRU5ErkJgggA=

Zgony:

ROK201220132014201520162017
 917979689073

wAAAABJRU5ErkJgggA=

UG Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments