Interwencje Straży Pożarnej Przasnysz od 30 marca do 05 kwietnia 2016 r.

31.03.2016 r. godz. 1305

            Pożar przyczepki samochodowej w miejscowości Dobrzankowo gm. Przasnysz. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy gaśnicze. W chwili dojazdu Kierujący działaniem ratowniczym stwierdził że przyczepka samochodowa, którą przewożone były meble  została odpięta od samochodu przez właściciela i pali się w rowie. Strażacy natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru podając jeden prąd wody. Podczas prowadzenia działań początkowo ruch na drodze krajowej był całkowicie zamknięty , następnie odbywał się wahadłowo.

31.03.2016 r. godz. 1833

             Grabowo-Rżańce gm. Krzynowłoga Mała wypadek samochodu osobowego marki Opel Vectra. W skutek zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby z czego dwie poniosły śmierć na miejscu. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej wraz z zespołem ratownictwa medycznego oraz ewakuowaniu osoby poszkodowanej z pojazdu.  Dalsze działania polegały na oświetleniu terenu akcji, kierowaniu ruchem oraz po zakończeniu działań dochodzeniowo śledczych przez Policję uprzątnięciu jezdni z pozostałości powypadkowych.

01.04.2016 r. godz. 1623

            Pożar suchej trawy w miejscowości Budziska gm. Jednorożec. W działaniach brało udział 7 zastępów straży pożarnej oraz 39 ratowników. W skutek pożaru spaleniu uległo 4 hektary nieużytków rolnych . Działania gaśnicze były bardzo utrudnione z powodu braku dróg dojazdowych oraz bagnistym terenem.

            Ponadto w ubiegłym tygodniu strażacy interweniowali przy trzech pożarach suchych traw, jednego poszycia w lesie oraz  jednego pożaru kontenera na śmieci.

Wypalanie traw zabronione !!!

 

            Co wiosnę ma miejsce powtarzający się scenariusz. Rolnik wypala trawę na łące, myśląc, że panuje nad ogniem. W mgnieniu oka ogień rozprzestrzenia się i pożar gotowy. Niezbędne jest wezwanie straży pożarnej i okiełznanie pożaru. Pomimo wielu apeli i dowodów świadczących o szkodliwości wypalania traw, działanie to jest nadal bardzo popularne na polskiej wsi. Wbrew wpojonym mitom, popiół z traw nie użyźnia gleby, a jedynie niszczy łąkowy ekosystem. Za wypalanie traw są nakładane surowe kary. Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny. Również ustawa o lasach zabrania wypalania traw. Mówi ona dokładnie, że w lasach i terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa może nałożyć na rolnika, wypalającego trawy, karę na podstawie nie przestrzegania dobrej kultury rolnej. Owa dobra kultura jest wymagana przy uzyskiwaniu dopłat bezpośrednich. Karą za wypalanie traw może być zatem zmniejszenie dopłat przysługujących za dany rok o ok. 3%. Sankcja ta nie jest jednak stała i zostaje określona indywidualnie przy każdym przypadku wypalania traw. W zależności od stopnia winy rolnika, może być podwyższona nawet do 5% lub obniżona do 1%. Jeżeli rolnik uporczywie i celowo wypalał trawy, ARiMR może całkowicie pozbawić rolnika dopłat bezpośrednich za dany rok.

Oficer prasowy

st.kpt. Jarosław Andruszkiewicz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments