Internet dla Mazowsza…

Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisał umowę z polsko-koreańskim konsorcjum KT Corporation na realizację budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza. To największy tego typu projekt realizowany obecnie w Europie.

Jego celem jest m.in. budowa 3680 km sieci światłowodowej, a co za tym idzie stworzenie dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie około 458 mln zł. Projekt będzie realizowany w ramach RPO WM. Przyznana dotacja unijna wynosi ponad 340 mln zł.

– Dostęp do Internetu to dziś absolutna konieczność. Bez niego trudno mówić o równych szansach mieszkańców dużych miast i sołectw. Tymczasem obecnie aż 82 proc. miejscowości to obszary, gdzie występuje jego brak lub ograniczony dostęp. Ten problem dotyka niemal co drugiego mieszkańca województwa. Mam nadzieję, że dzięki projektowi uda się zlikwidować te bariery – podkreślił marszałek Adam Struzik.

„Internet dla Mazowsza” to jeden z kluczowych projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Pełnomocnikiem samorządu województwa do jego realizacji jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 10 lipca br. została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca realizacji, utrzymania i zarządzania siecią szerokopasmową. Złożyło ją polsko-koreańskie konsorcjum (KT Corporation – lider konsorcjum oraz członkowie: Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., BIATEL Telekomunikacja S.A., BIATEL BIT S.A., KBTO Sp. z o.o.). Wybrana w drodze przetargu oferta opiewała na kwotę ponad 458 mln zł.

Obecnie na terenie ponad 82 proc. mazowieckich miejscowości nie działa żaden operator posiadający infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływie od 2 Mbit/s. Oznacza to brak bądź bardzo ograniczony dostęp do Internetu dla ponad 1,1 mln ludzi. Dodatkowo w przypadku ponad 8700 mazowieckich miejscowości żaden operator nie posiada sieci dostępowej NGA zapewniającej dostęp do Internetu o przepływie od 30-40 Mbit/s. Dotyczy to aż 2,2 mln mieszkańców.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments