Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu rozszerza swoją ofertę e-usług.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła właśnie listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu  „Informatyzacja administracji publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się projekt „E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego” zgłoszony do konkursu przez nasz powiat. Uzyskał on 49 punktów na maksymalnie 50 możliwych do uzyskania, co daje 96,08%.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1.703.919,00 złotych, z czego dofinansowanie z UE to aż 1.363.135,20 złotych. Wśród zadań przewidzianych do realizacji w ramach naboru można było aplikować o udzielenie wsparcia na realizację projektów dotyczących e–administracji polegających na zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowaniu dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.

Dzięki temu interesanci będą mieli możliwość załatwienia wielu spraw z poziomu swojego domowego komputera.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments