Informator komunalny i nowy harmonogram odbioru odpadów z budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych


INFORMATOR  KOMUNALNY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

I NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca.

Istnieje możliwość opłat jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc, lecz nie więcej iż za 6 miesięcy z góry. Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Przasnysz w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu

09 8924 0007 0008 0080 2001 0001


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments