Informacje Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

W związku z uruchomieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Wójt Gminy Krzynowłoga Mała informuje, że zamierza w 2017 roku wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na modernizacje kotłowni. W związku z powyższym zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą pieca w 2017 roku, do zgłaszania się do Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała.

Wszelkich informacji dot. zasad na jakich odbywa się dofinansowanie  udziela Pani Nowicka Milena lub Pan Paweł Mostowy, Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, pok. Nr 12, tel. 29 751 127 25.

Wnioski można składać do dnia 27 stycznia 2017 roku.

> WNIOSEK < <


W związku z uruchomieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” Wójt Gminy Krzynowłoga Mała informuje, że zamierza w 2017 roku wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2017 roku, ze swojego najbliższego otoczenia wyrobów zawierających niebezpieczny i szkodliwy azbest do zgłaszania się do Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała.

Wszelkich informacji dot. zasad usunięcia, transportu i utylizacji azbestu (eternitu) udziela Pani Nowicka Milena lub Pan Paweł Mostowy, Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, pok. Nr 12, tel. 29 751 127 25.

Wnioski można składać do dnia 27 stycznia 2017 roku.

> > WNIOSEK < <

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments