Informacje statystyczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przedstawiamy najważniejsze dane statystyczne związane z pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Dane dotyczą pomocy udzielonej mieszkańcom w roku 2016.

W 2016 roku z zasiłków stałych korzystały 44 osoby, z zasiłków okresowych – 37 osób. Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 60 osób, specjalny zasiłek celowy – 4 osoby. Opłacane było dożywianie 307 dzieci z terenu gminy.

Zjawisko przemocy domowej dotknęło 47 rodzin, natomiast problem alkoholowy zdiagnozowano w 55 rodzinach. Monitoringiem objęto 77 rodzin. Do pomocy żywnościowej wydano skierowania dla 563 osób.

W 2016 roku dla  84 osób uprawnionych wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacano dla 998 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 208 osób uprawnionych. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 89 osób. Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacano dla 23 osób, zasiłek dla opiekuna dla 16 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 30 osób. Wypłacano 48 świadczeń rodzicielskich. Świadczenie wychowawcze wypłacano dla 1173  dzieci.

Wg danych na dzień 30 kwietnia 2017 roku świadczenie wychowawcze wypłacone zostało dla 1106 dzieci, co stanowi 68,15 %  do wszystkich dzieci zamieszkujących na terenie gminy.

Poniższa tabela  prezentuje  informacje w podziale na poszczególne miejscowości w Gminie Przasnysz.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments