Informacja o projekcie realizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP

 

Jesteś młody, aktywnie poszukujesz pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego?

Zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez jednostki OHP w ramach

Gwarancji dla Młodzieży

Równi na Rynku Pracy

WYMAGANIA:

Osoby w wieku 18 – 24 lata nie uczące się, nie pracujące i nie uczestniczące w żadnych formach dokształcania.

 

Każdy uczestnik otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne, w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  •  poradnictwo zawodowe,
  • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
  • bezpłatne szkolenia zawodowe,
  • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, np. kurs prawa jazdy kat. B wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
  •  6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu z zakładu pracy),
  •  wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
  •  nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy),
  • pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
  • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

 

Kontakt:

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY OHP

Godziny otwarcia: pn.- pt. 7:45- 15:45                                        

Tel. 29 752 29 29

mck.przasnysz@mazowiecka.ohp.pl

ul. Kilińskiego 2,  06-300 Przasnysz


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...