Informacja o obowiązku przedszkolnym sześciolatków

Dnia 11 października Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę zwaną „ustawą sześciolatkową”. Ustawa ta reguluje zasady przesunięcia wieku obowiązku szkolnego od lat sześciu. Poniżej przedstawiamy szczegóły związane z nowymi przepisami.

1 września 2014 r. pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków, z tym że:

  • w roku szkolnym 2014/2015 – od września 2014 roku do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w roku 2007 (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku (sześciolatki); dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r. będą mogły rozpocząć naukę jeżeli taka będzie wola ich rodziców,
  • w roku szkolnym 2015/2016 – od września 2015 roku obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku oraz wszystkie dzieci rocznika 2009 (sześciolatki);
  • na mocy ustawy wprowadzono ograniczenia liczebności uczniów w oddziale klas I – każda klasa nie powinna przekraczać 25 dzieci.

Gmina Przasnysz od 1 października 2013 roku wprowadziła we wszystkich Oddziałach Przedszkolnych dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla najmłodszych tj : Język angielski, rytmikę, zajęcia plastyczne, teatralne oraz zabawy logopedyczne. W związku z wprowadzeniem dodatkowych zajęć wydłużył się czas pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments