Informacja dla producentów mleka

Agencja Rynku Rolnego dokonała właśnie podsumowania roku kwotowego dla wszystkich producentów mleka w kraju. Według wstępnych analiz przekroczenie limitów produkcyjnych ustalonych dla Polski przez władze Unii Europejskiej, jest bardzo nieznaczne. Przełoży się to na niewielkie zwiększenie kosztów dla tych rolników, którzy wyprodukowali więcej mleka niż przyznano to im w kontraktach mlecznych.

Jest to informacja istotna także dla mieszkańców gminy Przasnysz, gdyż wielu naszych rolników zajmuje się przede wszystkim hodowlą bydła mlecznego i dostarczaniem mleka do okolicznych zakładów przetwórczych.

ARR poinformowała, że od początku kwietnia 2012 roku do końca pierwszego kwartału obecnego roku w Polsce skupiono łącznie 9,818 mld kg mleka. Przekroczenie ustalonego limitu wynosi zaledwie 0,1%, czyli 10 mln kg. Agencja wyliczyła też, że opłata dodatkowa, którą będzie musiał wpłacić nasz kraj do unijnego budżetu za przekroczone kwoty mleczne, wyniesie łącznie ok. 2,8 mln euro (ok. 11,7 mln zł). Daje to kwotę zaledwie 2,5 grosza za każdy kilogram mleka wyprodukowany ponad przyznany limit.

Pełna informacja od ARR znajduje się poniżej.


Urząd Gminy Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments