Informacja dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że osoby:

  • bezrobotne do 25 roku życia,
  • bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotne niepełnosprawne.

 

mogą zgłosić fakt korzystania  ze świadczeń pomocy społecznej u pośredników.

Osobom tym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.


PUP Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments