Informacja dla mieszkańców gminy Czernice Borowe

Szanowni Państwo!

Przypominam, że właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych są zobowiązani do posiadania oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Brak tabliczek z numerami porządkowymi powoduje duże utrudnienie w dotarciu pod wskazany adres. Oznakowanie nieruchomości ma szczególne znaczenie przy odbiorze odpadów komunalnych.

Tabliczka powinna być umieszczona na budynku lub na ogrodzeniu w widocznym miejscu i utrzymywana w należytym stanie.

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych i inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają, obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy, a w miejscowościach bez ulic albo posiadających ulice bez nazw – nazwą miejscowości.

Niedopełniający obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy albo miejscowości, narażają się na  karę  grzywny do 250 złotych albo karę nagany. Karę może nałożyć  policja w formie mandatu ( art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń).

     


            

Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy Czernice Borowe

Udostępniła: Monika Łukasiak

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments