INFORMACJA BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 29 kwietnia 2015 r. o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 29 kwietnia 2015 r. o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na terenie miasta Przasnysz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na terenie miasta Przasnysz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z § 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na terenie miasta Przasnysz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

 

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Przasnyszu
z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Mazowiecka 25:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Grzegorz Władysław Budnicki

 • Przewodniczący Komisji

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

2.

Aleksandra Wróblewska

 • Zastępca Przewodniczącego

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

3.

Barbara Dąbrowska

 • Członek

Przasnysz

Burmistrz

4.

Kamil Gołębiewski

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

5.

Marek Grędziński

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

6.

Joanna Krystyna Leleniewska

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

7.

Katarzyna Lewicka

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

8.

Wojciech Marek Sokołowski

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

 

II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Przasnyszu
z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Mazowiecka 25:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Olga Katarzyna Krzyżanowska

 • Przewodnicząca Komisji

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

2.

Alina Eugenia Borowicz

 • Zastępca Przewodniczącej

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

3.

Przemysław Boczkowski

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

4.

Adam Piotr Kapszukiewicz

 • Członek

Przasnysz

Burmistrz

5.

Justyna Lewicka

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

6.

Mariusz Łukasiak

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

7.

Lidia Rudzińska

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

8.

Renata Sokołowska

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

 

III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Przasnyszu
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2, ul. J. Kilińskiego 1:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Grzegorz Herubiński

 • Przewodniczący Komisji

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

2.

Jolanta Durska

 • Zastępca Przewodniczącego

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3.

Barbara Chodacz

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

4.

Sylwia Dzielińska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

5.

Krzysztof Janowski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

6.

Justyna Krynicka

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

7.

Ewa Piasecka

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

8.

Michał Płocharz

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

9.

Jan Śmigielski

 

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

 

IV.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Przasnyszu
z siedzibą w Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Makowska 23:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Agnieszka Mioduszewska

 • Przewodnicząca Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2.

Marta Ochenkowska

 • Zastępca Przewodniczącej

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

3.

Krystyna Halina Janowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

4.

Mariola Jasińska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

5.

Piotr Obrębski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6.

Bartosz Prusinowski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

7.

Krzysztof Szczepański

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

8.

Jan Stanisław Urbanek

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

9.

Grzegorz Zuzelski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Przasnyszu
z siedzibą w Miejskim Przedszkolu Nr 2, ul. Świerczewo 8:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Beata Wolniewicz

 • Przewodnicząca Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

2.

Karolina Anna Żbikowska-Pająk

 • Zastępca Przewodniczącej

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

3.

Joanna Budnicka

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

4.

Andrzej Dąbrowski

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

5.

Olga Goś

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

6.

Beata Grędzińska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

7.

Czesław Kołakowski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

8.

Małgorzata Bogumiła Olszewska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

9.

Paulina Żuchniewska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

 

VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Przasnyszu
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Irena Wiśniewska

 • Przewodnicząca Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2.

Bożenna Rokicka

 • Zastępca Przewodniczącej

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

3.

Elżbieta Adamiak

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

4.

Justyna Gotowiec

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5.

Ewa Nażgiewicz

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

6.

Aneta Rudowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

7.

Iwona Szymborska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

8.

Irena Waśniewska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

 

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Przasnyszu
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Jacek Wilga

 • Przewodniczący Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2.

Anna Wdowińska

 • Zastępca Przewodniczącego

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

3.

Marta Bulicka

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

4.

Marek Gadomski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

5.

Mirosław Królicki

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

6.

Halina Zofia Orzeł

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

7.

Andrzej Szymborski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

8.

Monika Zając

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

9.

Cezary Zuzelski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Przasnyszu
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Jadwiga Niezgoda

 • Przewodnicząca Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

2.

Katarzyna Maria

Kiszkurno-Więckowska

 • Zastępca Przewodniczącej

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3.

Maja Bakuła

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

4.

Paulina Bednarska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

5.

Lech Jacek Durski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

6.

Andrzej Lomperta

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

7.

Teresa Nidzgorska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

8.

Monika Urszula Smolińska

 • Członek

Klewki

 

Burmistrz

 

IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Przasnyszu
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 2:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Edward Kacprzak

 • Przewodniczący Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Stanisław Czaplicki

 • Zastępca Przewodniczącego

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

3.

Zdzisław Marian Chęcmanowski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4

Piotr Głowacki

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

5.

Iwona Machałowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

6.

Piotr Panuszewski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

7.

Paweł Rykowski

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

8.

Olga Siedlecka

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

 

X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Przasnyszu
z siedzibą w Publicznym Gimnazjum, ul. Orlika 48:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Anna Agnieszka Janowska

 • Przewodnicząca Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

2.

Urszula Marianna Wasilewska

 • Zastępca Przewodniczącej

Przasnysz

 

Burmistrz

3.

Mateusz Bieńko

 • Członek

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

4.

Paweł Czaplicki

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

5.

Magdalena Fronczek

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

6.

Krystyna Grędzińska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

7.

Waldemar Prusik

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza

8.

Izabella Lidia Tadrzak

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

9.

Wiesław Lech Trzciński

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

 

XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Przasnyszu
z siedzibą w Przedszkolu Nr 1, ul. Lipowa 8:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Wojciech Długokęcki

 • Przewodniczący Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

2.

Zbigniew Parzuchowski

 • Zastępca Przewodniczącego

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

3.

Teresa Bojarzyn

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

4.

Teresa Janowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

5.

Eugenia Kacprzak

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

6.

Magdalena Prusinowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

7.

Jerzy Węglicki

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

8.

Anna Zawal

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

 

XII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Przasnyszu
z siedzibą w Publicznym Gimnazjum, ul. Orlika 48:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Tadeusz Andrzej Łada

 • Przewodniczący Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2.

Aneta Kalinowska

 • Zastępca Przewodniczącego

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

3.

Katarzyna Klarowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

4.

Piotr Paweł Kozłowski

 • Członek

Węgrzynowo

 

Burmistrz

5.

Tomasz Krawczyk

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6.

Bartosz Krynicki

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

7.

Jacek Młodzianowski

 • Członek

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

8.

Małgorzata Piotrowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

XIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Przasnyszu
z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej, ul. Ruda 1:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja

w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Ewa Czaplicka

 • Przewodnicząca Komisji

Przasnysz

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

2.

Krzysztof Pełka

 • Zastępca Przewodniczącej

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

3.

Danuta Grażyna Czarnecka

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

4.

Iwona Maruszewska

 • Członek

Szla

 

Burmistrz

5.

Renata Wenda

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

6.

Anna Wiechowska-Grzeszczuk

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

7.

Jacek Woliński

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

 

XIV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Przasnyszu
z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa 9:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Zdzisław Szacherski

 • Przewodniczący Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Barbara Gejda

 • Zastępca Przewodniczącego

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

3.

Marta Ćwiek

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

4.

Emilia Dominiak

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin – Mikke

5.

Agnieszka Głowacka

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

6.

Arkadiusz Paweł Rykowski

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

7.

Karolina Żbikowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 

XV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Przasnyszu
z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej ZSM Św. Wincentego a Paulo, ul. Świerczewo 9:

Lp.

Imię/imiona i nazwisko

Pełniona funkcja w Komisji

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1.

Maria Teresa Fijałkowska

 • Przewodnicząca Komisji

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Jacka Wilka

2.

Eugeniusz Wójcik

 • Zastępca Przewodniczącej

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

3.

Marta Bah

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Palikota

4.

Magdalena Idźkowska

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5.

Dariusz Wincenty Jankowski

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

6.

Zofia Purzycka

 • Członek

Przasnysz

 

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

7.

Ewa Beata Wojciechowska

 • Członek

Przasnysz

 

Burmistrz

 

Burmistrz Przasnysza

 

/-/ Waldemar Trochimiuk

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments