Inauguracja projektu „Razem, a nie osobno”

Tworzenie bezpiecznych warunków emocjonalno-wychowawczych w szkole poprzez budowanie pozytywnego klimatu społecznego i partnerstwa pomiędzy poszczególnymi szczeblami edukacji to główne cele projektu „Razem a nie osobno”. W konferencji inaugurującej program wziął udział wojewoda Jacek Kozłowski.

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu podnoszenie jakości pracy w placówkach wczesnej edukacji oraz porzucanie stereotypów i schematów, które niekiedy przeszkadzają dorosłym w myśleniu o dzieciach. Program zakłada pracę z dziećmi, rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli, które wykażą gotowość do pracy w obszarze otwartej komunikacji, podmiotowości, a także budowania partnerstwa przy realizacji wspólnych celów nauczycieli i rodziców.

Zajęcia dedykowane dzieciom będą miały na uwadze kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami, współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów oraz naukę budowania relacji koleżeńskich w klasie. Rodzice będą mogli m.in. zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie i nauczyć się jak nawiązywać współpracę z wychowawcami. Dla nauczycieli zaplanowano natomiast zajęcia doskonalące warsztat pracy z nowym uczniem oraz przygotowanie do budowania relacji i współpracy z rodzicami w zakresie ustaleń wychowawczych i rozwiązywania problemów.

Projekt „Razem a nie osobno” dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowi kontynuację działań podejmowanych od 2007 roku pod wspólną nazwą „Przedszkole otwarte na zmianę – szkoła otwarta na zmianę”. Program realizuje Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” we współpracy z wojewodą mazowieckim.


Urząd Wojewódzki w Warszawie


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments